Üç Çevirmen Adayı, Bir Çocuk Serisi: Çeviri Alanında Üçlü Bir Mezuniyet Projesi
Three Novice Translators, A Children’s Series: A Triad of Graduation Project in Translation

Author : Didem TUNA - Sema Dilara Yanya - Cemre Çelik - Begüm Çelik
Number of pages : 124-158

Abstract

Mütercim Tercümanlık lisans programlarında genellikle Mezuniyet Projesi adı altında yürütülen çeviri projeleri, öğrencilere farklı derslerden edindikleri kazanımları bir araya getirerek uygulamaya koyma ve çevirmen olarak karşılaşacakları kimi süreçleri deneyimleme fırsatı sunmaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde yürütülen projeler temel olarak kaynak dili İngilizce olan, daha önce Türkçeye çevrilmemiş ve en az 10000 sözcükten oluşan metinlerin çevrilmesi üzerine kuruludur. Projeler; çevrilecek metinlerin seçilmesi, seçimlerin gerekçelendirmesi, deneme çevirisi yapılarak onay alınması, belirlenen takvim kapsamında öngörülen bölümlerin tamamlanması, geri bildirimler doğrultusunda önerilen bölümlerin düzeltilmesi ve gerekli durumlarda proje danışmanıyla birlikte yeniden ele alınması, çeviri tamamlandığında üzerinde bir ön okuma gerçekleştirilmesi, çeviri kararlarının bir sunum halinde sınıfla paylaşılması, gerektiğinde gelen öneriler ışığında çevirinin güncellenmesi, son okuma tamamlandıktan sonra giriş ve sonuç bölümleriyle birlikte projeye son şeklinin verilmesi gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan bir çalışmada, Laurie B. Friedman’ın, Mallory McDonald başlıklı çocuk serisinin ilk üç kitabı, üç öğrenci tarafından her biri farklı bir kitabı çevirecek şekilde ayrı projeler olarak paylaşılmıştır. Öğrenciler, çeviri sürecinde birbirleriyle çeviri kararları konusunda iletişime geçmemiş olup, çeviriler tamamlandığında bir araya gelerek metin üzerinde yaptıkları göstergebilimsel çözümlemeler sonucunda aldıkları kararları karşılaştırarak tartışmışlar ve uzlaşım noktaları arayarak sınıfla da paylaşmışlardır. Bu makalede, aynı eğitimi almış üç çevirmen adayının ortak göstergelere farklı yaklaşarak oluşturdukları metinlerinin üzerinden, bir serinin farklı kitaplarının çevirisinde birden fazla çevirmenin görev alması durumunda kurulacak ortak zemine yönelik bir örnek sunulmaktadır.

Keywords

Çocuk serisi çevirisi, çeviri eğitimi, çeviri göstergebilimi, çevirmen kararları, Mallory McDonald.

Read:2279

Download: 1195