Öğrencilerin Bakış Açısından İngiliz Dil Eğitimi Doktora Programındaki Çevrimiçi Derslerin Geleneksel Yüyüze Derslerle Kıyaslanması


Yüksek lisans ve doktora düzeyinde çevrim içi derslerin sayısı tüm dünyada artmaktadır. Bundan dolayı, bu tarz derslerin yüz yüze kurslar kadar verimli olup olmadığını araştıran pek çok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar, derslerin güçlü ve zayıf yönlerine odaklanıyor ve çevrim içi öğrenme yöntemlerini geliştirecek öneriler sunuyor. Bahsedilen bu literatürden yola çıkarak yürütülen bu mevcut çalışma, öğrencilerin deneyimlerini ve çevrim içi doktora derslerine hazırlık düzeylerini Türk bağlamında araştırmayı amaçlamıştır. Literatürü, çevrim içi derslerde olup bitenlerle ilgili ve bu sınıflardaki öğrencilerin derslerle ilgili görüşleri hakkında zenginleştirmek için, 5 sınıf arkadaşıyla iletişime geçilmiştir. Bu öğrenciler, Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programındaki tüm doktora düzeyindeki derslere, bir çevrim içi ders haricinde, şehir dışından katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin çevrim içi ders sürecindeki deneyimlerini anlamak, bu dersleri aldıkları diğer yüz yüze derslerle karşılaştırmak ve derslerin onların yaşamları üzerindeki etkisini araştırmak için, yarı yapılandırılmış görüşmelere başvurulmuştur. Transkripsiyon edilmiş görüşme verileri, derinlemesine içerik analizi ile incelenmiş ve bu inceleme sonucunda yinelenen temalar benzer kategoriler altında gruplandırılmıştır. Mevcut araştırmanın bulguları, katılımcıların çevrim içi kurstan memnun olduklarını, çevrim içi öğrenmenin zengin ve esnek bir öğrenme ortamı sunduğunu ve çevrim içi öğrenmenin ve yüz yüze öğrenmenin sonuçlarının neredeyse aynı olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çevrim içi kursun kalitesi, canlı, otantik tartışmaları tetikleyen gelişmiş teknolojik araçlarla yükseltilebilir. Ayrıca, öğrencilere, bir doktora programının temeli için gerekli nitelikleri kazanmaları için oryantasyon sunulabilir. Çalışmanın tartışma bölümünde doktora düzeyindeki çevrim içi derslerdeki öğrenme deneyimini geliştirmek için daha fazla öneri sunulmuştur. Çalışma, doktora düzeyindeki çevrim içi derslerin başarılarını değerlendirmeleri ile ilgili tartışmalara katkıda bulunması açısından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


çevrimiçi doktora dersleri, öğrencilerin bakış açıları, iyileştirme önerileri

Yazar: Nazli Aggun -
Sayfa Sayısı: 126-137
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.24794
Tam Metin:
International Journal of Languages Education
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.