Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Birden Fazla Anlam Ögesiyle Kurulmuş Kavram İşaretlerini Kullanma Düzeyleri
Level of Using Word Markers Formed Using Multiple Semantic Components among Learners of Turkish as a Foreign Language

Author : Nilüfer Serin
Number of pages : 267-303

Summary

Yabancı bir dil öğretilirken o dilin yapısal özellikleri, sözcük yapma yolları özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Türkçe yapı itibarıyla kavramları işaretlerken ya kök ve kökenleri kullanır ya bunlara ek getirerek gövde hâline getirir ya da birden fazla anlam ögesini birleştirmek yoluna gider. Bu durumda Türkçe öğrenenlerin bu tarz yapıların nasıl oluşturulduğunu keşfetmesi sözcükleri daha kolay öğrenmelerine ve sözcüklerin anlamını tahmin etmelerine yardımcı olacaktır. Bundan yola çıkılarak bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna Hersekli öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığını incelemek ve kavramları işaretlerken daha sık hangi yollara başvurduklarını ortaya çıkarmak, birden fazla anlam ögesiyle kurulmuş kavram işaretlerini kullanım düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Bosna Hersek’te A1, A2 ve B1 düzeyinde Türkçe öğrenen 120 öğrenciye farklı konularda yazılı anlatım çalışmaları yaptırılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandığı söz varlığı unsurları kavram işaretleme yollarına göre analiz edilmiş ve birden fazla anlam ögesiyle kurulmuş kavram işaretlerine ait listeler oluşturulmuş, kullanım sıklıkları belirlenmiştir.

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, söz varlığı, kavram işaretleme yolları, birden fazla anlam ögesiyle kurulmuş kavram işaretleri.

Read:913

Download: 398