Post-Koloniyalizm ve Oryantalizm Bağlamında Son Samuray Filminin Alımlanması


Bu çalışmada, sanat bağlamında sinemada Oryantalist anlayışın öğeleri, Anglo-Sakson asilliğinin, bilgisinin ve zenginliğinin karşısında yer alan bir Şarkın kendisine bağımlı olmasını içeren egemen ideolojisinin Son Samuray Filmi çerçevesinde nasıl ortaya konulduğu ve izleyicinin alımlamasının nasıl yapılandırıldığı incelenmiştir. Zira egemen Batı temsilcilerinin Doğuya yönelik benzer stratejileri birçok ülkede uygulamaya çalışmaları konuyu güncel hale getirmiştir. Yöntem olarak önce E. Said bakış açısından oryantalizm tanımlanmış daha sonra oryantalizm bağlamında Film analizi yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak anlatısal ve anlamsal çözümleme biçimleri arasında postmodern anlayışın doğrultusunda okur (izleyici) odaklı bakış öncelenmiştir. İşitsel ve görsel okuma bağlamda filimin içerik analizleri ile söylenenden olduğu kadar söylenenden söylenmeyenler yordanmış, Oryantalist anlayışla ilgili örtük ve eksik ögeler açımlanmıştır. Son olarak sinemada oryantalizm Batılıları Batılı olmayanlardan ayıran ortak bir kavram olarak tanımlanmış ve Batı’nın modern, siyasal ve düşünsel kültürünü yansıtma işlevi taşıdığı vurgulanmıştır.


Keywords


Kolonyalizm, Oryantalizm, Batı, Doğu, Postkolonyalizm,

Author: Birkan KARGI
Number of pages: 431-438
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39622
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.