Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Bireysel Olarak ve Grupla Dinledikleri Klasik ve Dijital Hikâyeleri Anlama Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme
A Review on Levels of Pre-School 5-6 Age Group Students’ Comprehension of Listening to Classical and Digital Stories Individually and in Groups

Author : Esra Ekinci Çelikpazu - Meryem Sinem Aydın
Number of pages : 242-266

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi dönem 5-6 yaş grubu çocukların kendi yaş ve seviyelerine uygun olarak hazırlanmış klasik ve dijital hikâyeleri bireysel ve grupla dinleme durumlarına göre anlama düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu ana sınıfında öğrenim gören ve yaşı 60-72 ay arasında olan 50 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada aynı yayınevine ait toplam 4 hikâye kullanılmıştır. 2 klasik hikâye ve 2 dijital hikâye çocuklara 5 hafta boyunca okunarak süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Çocukların hikâye sonrası anlama sorularına verdikleri cevaplar ses kaydına alınarak betimsel analiz yapılmıştır. Grupla ve bireysel hikâye dinlerken davranışlarının çözümlenmesi için video kayıtlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların dijital hikâyeleri anlama sorularından aldıkları toplam puan 9.72 iken, klasik hikâyelerde ise 7.92 şeklinde bulunmuştur. Çocukların dijital hikâye dinleme sürecine daha çok ilgi duyduğu ve dikkatli dinlediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Klasik hikâyelerin bireysel ve grupla dinleme bakımından incelenmesi sonucunda grup puanları 8.32, bireysel puanlar 7.52 iken; dijital hikâyelerin ise grup puanları 9.50, bireysel puanlar ise 9.94 şeklindedir. Tablet kullanarak bireysel hikâye dinlemenin çocukların anlama düzeylerini arttırdığı, grupla hikâye dinlerken birbirlerinden etkilenerek bedensel davranışlarında artış olduğu, bireysel dinlemelerde daha hareketsiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Okul öncesi, dijital hikâye, klasik hikâye, dinleme, anlama

Read:1222

Download: 384

Atıf Bulunamadı