Vecdi Çıracıoğlu’nun İki Romanında Tarihsel Algı


Tarih ve edebiyat, çalışma alanlarının benzerliği bakımından sıkı bağları olan iki sosyal bilim dalıdır. Her ikisi de insanı konu alır ve faaliyetlerini insanlık için gerçekleştirir. Amaçları, insanın dünya üzerindeki yaşamını daha anlamlı kılmak, kimi bilinmeyenlere çözüm getirmektir. Dolayısıyla, etkileşim içinde olmaları gayet doğal bir durumdur. Çalışmaya esas teşkil eden iki roman, tarih bilimine yönelik ilgileri bakımından tahlil edilmiştir. Bu romanlar Vecdi Çıracıoğlu’nun kaleminden çıkmıştır. Bunlardan ilki, Kara Büyülü Uyku 1999 senesinde Can Yayınları tarafından yayımlanmış ve ilk kez aynı sene verilen Can Yayınları Roman Ödülü’nü kazanmıştır. İkincisi, 2003 senesinde yayımlanan Cimri Kirpi başlıklı romandır. Yazar, Kara Büyülü Uyku’da İstanbul’un fethini merkez alırken Cimri Kirpi’de, tarihsel kaynaklara “Cimri Vaka’ası” şeklindeki adlandırma ile geçen olayı işler. Her iki romanında yazar, tarihsel olgular çerçevesinde bugüne yönelik mesajlarını işler. Söz konusu mesajları görebilmek için çalışmada önce roman-tarih ilişkisine dair birtakım tahliller işlenmiştir. Romanların olay örgüleri de aynı bölümdedir. Daha sonra ayrı ayrı, romanlardaki tarihsel olguların tarih biliminin verileri ile uyuşup uyuşmadığı araştırılmıştır. Burada amaç yazarın gerçekçiliğini sorgulamak değildir. Konuyla ilgili ortaya müspet bir cevap çıktığı için, çalışmada daha sonra yazarın tarihe ilgi duyma nedenleri araştırılmıştır. Varılan sonuç Vecdi Çıracıoğlu’nun adı geçen iki romanında tarih biliminin boş bıraktığı kimi alanları mercek altına alma gayesi güttüğüdür.


Keywords


tarih, roman, Vecdi Çıracıoğlu, Kara Büyülü Uyku, Cimri Kirpi

Author: GÖKAY DURMUŞ - TEK YAZAR
Number of pages: 168-181
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39875
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.