Tahsin Yücel’in Komşular Adlı Öyküsünde Kadın ve Temsili
Women and Her Representatıon in Tahsin Yücel’s Story of Komşular

Author : Hanife Nalan GENÇ - -
Number of pages : 304-312

Abstract

Roman, öykü, deneme, derleme, masal, araştırma-inceleme ve çevirileri yanında akademisyen kimliği ile yazını dille bütünleştiren Tahsin Yücel, pek çok yazınsal türde yapıt vermiş bir düşün ve yazın insanıdır. Yazar, gerek Dünya Yazınından yaptığı çevirileri gerekse roman ve öyküleri ile pek çok ödüle layık bulunmuştur. Bu çalışmada Tahsin Yücel’in aynı adla yayımlanan öykü kitabında yer alan Komşular isimli öyküsü kadın izleği çevreninde incelenmiştir. Öyküde kadın ve temsilinin nasıl yansıtıldığı anlatıya açık ve/veya örtük biçimde yerleştirilmiş olan imgelerle açımlanmaya çalışılmıştır. Yücel’in öykü evreninde varlıkları ve üstlendikleri işlevlerle kadınlar oldukça önemli bir yer tutar. Komşular isimli öyküde tek bir kadın kahraman olmasına karşın dolantının gelişimi tümüyle onun varlığı, üstlendiği rol ve toplumsal cinsiyet algısı ile anlam kazanır. Öyküde başkişi Albay Atmaca’nın tatilini geçirmek üzere geldiği bir kıyı köyünde kiralamış olduğu evin çatı katının balkonundan alt katta bir aileye ait balkonda tanık olduğu bir kavganın bilinç akışıyla yorumlandığı olaylar dizisine dönüşüm yapması anlatılır. Başta istemeden tanık olduğu komşu çiftin kavgası Albay Atmaca’nın tutkunu ya da tutsağı olduğu bir alışkanlığa, saplantıya dönüşür. Bu tanıklıkta Albay Atmaca’nın kadının yanında taraf olması kadın kimliğinin toplumsal, dini, felsefi ve kişisel boyuttaki göndermelerinin ortaya konulması açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan bu çalışmada bu ölçütler çerçevesinde kadın, kadın kimliği ve bunun algısının öyküde nasıl temsil edildiği bulgulanmaya çalışılmıştır. Bu saptamayla öykünün izlek ve iletisinin en önemli yönlendiricisinin kadın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yücel’in öykülerinde sosyal konumları, kişilikleri, yaşları ile kadınlar yazarın toplumsal eleştirisinin sözcüleridir. Bilişsel düzlemde tümüyle kadın kahramana göre kendini konumlandıran ve kavganın içinde bulan Albay Atmaca onun bakış açısından olayları değerlendirir. Onun safında yer alan Albay Atmaca kavga üzerinden yaşam ve gerçekleri sorgular ve onlarla yüzleşir. Bu kadın yüzünden dâhil olduğu kavganın neden ve sonuçları anlamını tümüyle yitirir ve yine aynı kadın yüzünden uğradığı düş kırıklığıyla eski yaşamına dönüş yapmak üzere orayı terk eder.

Keywords

Tahsin Yücel, Komşular, kavga, kadın, imge.

Read:467

Download: 155

Atıf Bulunamadı