Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Sözlük Önerileri
The Suggestions of Dictionaries That Can Be Used for Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Lokman TANRIKULU - İsmail DEMİRTAŞ
Number of pages : 135-148

Summary

Türkçe, günümüzde yaklaşık 250 milyon konuşur sayısıyla dünyada 5. büyük dil olarak varlığını sürdürmektedir. Bu duruma siyasal ve sosyal sebepler de eklendiğinde Türkçe; Yabancıların ilgisini çekmekle kalmayıp her geçen gün konuşur sayısını da arttırmaktadır. Dilimizi öğrenen ve öğreten insanların da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarında sözlük kullanımına ihtiyaçları vardır. Sözlükler, bir dilin yazıya dökülmüş kelime hazinesini saklayan sandıklardır. Bu sandıkların açılarak içindeki kelime zenginliğinin o dili öğrenen ve öğreten insanlarla buluşturulması gerekmektedir. Yabancı bir dili öğrenmek için o dilin sözlüğüne mutlaka ihtiyaç duyulur. Türkçenin öğretiminde kullanılacak sözlükler de bu hazinelerin insanlara faydalı olması noktasında önemli bir görev üstlenmektedirler. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen insanların ise Türkçeyi en doğru şekliyle öğrenmeye, kendileri için hazırlanmış sözlüklerle çalışmaya hakları vardır. Yapılan kaynak, alan ve genel ağ taramalarında yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış sözlüklerimizin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Böylesine büyük bir dilin çok daha nitelikli, kapsamlı ve işlevsel sözlüklere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın bir anda giderilmesi mümkün değildir ama sahada çalışan insanlarda en azından farkındalık oluşturmak gerekir. Bu amaçla, incelenen yüzlerce sözlük arasından on adet sözlük, Türkçe öğreten öğretmenler ve öğrenen öğrenciler için seçilmiştir. Çalışmada bu sözlüklerle ilgili görsellere ve temel bilgilere ulaşılarak, elde edilen veriler ışığında sözlüklerin kısa tanıtımlarına yer verilmiştir. Yapılan çalışmaların Türkçe öğretici ve öğrenicilerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Sözlükler, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Öneriler

Read:1195

Download: 421