Çeviri Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım: Öğrencilerin Görüşleri
A Project-Based Approach in Translation Classroom: From the Students’ Perspectives

Author : Gökçen Hastürkoğlu - Özge BAYRAKTAR ÖZER
Number of pages : 335-344

Abstract

Çeviri eğitiminde uygulanan proje temelli yaklaşımın, öğrencilere gerçek yaşam deneyimi sunarak onların çeviri bilgi ve becerilerini geliştiren en etkili yöntemlerden biri olduğu tartışılmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 akademik yılında bir üniversitenin Mütercim Tercümanlık Lisans programına kayıtlı 30 kişiden oluşan 3. sınıf öğrencilerine verilen bir teknik çeviri dersi kapsamında yapılandırmacı eğitim yaklaşımı benimsenerek proje temelli öğrenme modeli uygulanmıştır ve öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu yöntemin uygulanması sonucunda öğrencilerin ilgili bilgi ve becerileri geliştirip geliştirmediğini değerlendirdikleri 5’li Likert tipi sorulardan oluşan bir anket ve öğrencilerin bu yaklaşım süresince deneyimledikleri çeviri süreçlerine ilişkin yorumlarını içeren yapılandırılmamış değerlendirmeler incelenmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunluğunun proje temelli öğrenme yaklaşımı yoluyla, kendi bilişsel becerilerinin farkında uzman çevirmenler olmak için gerekli olan üstbilişsel bilgi ve becerilerine katkı sağladığı öğrenciler tarafından vurgulanmıştır.

Keywords

yapılandırmacı eğitim, üstbiliş, çeviri becerileri, çeviri eğitimi, proje temelli öğrenme

Read:338

Download: 119

Atıf Bulunamadı