Tıp Terminolojisi Çevirisinde Morfolojik Analiz Eğitiminin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma
A Case Study on the Effectiveness of Teaching Morphological Analysis for Translating Medical Terminology

Author : Gökçen HASTÜRKOĞLU
Number of pages : 155-166

Abstract

Tıp metinleri çevirisinde, özellikle tıp terminolojisi çevirisinin eğitiminde, morfolojik analizin etkililiğini göstermek amacıyla, Latince ve Grekçe kök ve eklere odaklı özel bir eğitim çalışması tasarlanmıştır. Bunun için, altmış öğrenci kontrol ve deney grubu olarak eşit bir şekilde ikiye ayrılmıştır ve bu öğrencilerin akademik makale bağlamında sunulan ve içerisinde toplam 10 tıp terminolojisi bulunan 10 cümleyi popüler bir tıp dergisi için çevirmeleri istenmiştir. Sonrasında, deney grubu üç hafta boyunca tıp terminolojisinin morfolojik analizi üzerinde eğitim görmüştür. Eğitimin sonunda her iki grup son teste tabi tutulmuştur ve ön ve son testleri çevirilerinin doğruluğu açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, tıp terminolojisinin morfolojik analizine ilişkin eğitimin daha doğru çeviri ortaya çıkartmak için etkili bir araç olduğunu ve tıp metinleri çevirisinde kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Keywords

tıp terminolojisi, tıp çevirisi, morfolojik analiz, terminoloji yetkinliği, çeviri eğitimi

Read:512

Download: 200

Atıf Bulunamadı