Türkçe Öğretmenlerine göre Öğrencilerin Okuma Alışkanlıkları
Reading Habits of Students According to Turkish Teachers

Author : Halit KARATAY - Atilla DİLEKÇİ
Number of pages : 1-24

Abstract

Bu araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı ile ilgili görüşleri ortaya konmuştur. Araştırma ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığını ortaya koymak için yapılmıştır. Bunun için araştırma durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Konuyla ilgili veri toplamak için gönüllü 22 Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır. Öğretmenlerle görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin içerik analizleri yapılmıştır. Buna göre öğretmenler okuma alışkanlığını, sürekli ve düzenli okuma kültürü edinme olarak tanımlamışlardır. Onlara göre, okuma alışkanlığı öğrencilerin akademik başarıları ve sosyalleşmeleri üzerinde etkilidir. Öğretmenler genel olarak okuma alışkanlığı edindirmek için sınıfta, okulda ve okul dışında yapılabilecek etkinliklerin farkındadır. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için sınıfta, okulda ve okul dışında çeşitli etkinlikler önermişlerdir. Okuma alışkanlığında okulun tek başına yeterli olmadığını, ailenin de desteğinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmeleri için onların okuma tercihleri ve gelişim özelliklerini dikkate alınmalıdır. Öğretmenlere göre öğrenciler keyifli zaman geçirmek ve kendilerini geliştirmek için kitap okurlar. Fakat teknoloji araçları ve sosyal medya öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmelerini engellemektedir.

Keywords

Okuma alışkanlığı, okuma davranışları, okuma tercihleri, okuma isteği, Türkçe öğretmenleri

Read:578

Download: 247

Atıf Bulunamadı