Kuşak Çatışmaları Ekseninde Z Kuşağının Dili
The Language of Generation Z in the Axis of Generation Conflicts

Author : Elmas ÇOKOL
Number of pages : 404-419

Abstract

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Türkçe günümüze gelene kadar çeşitli kollara ayrılmış ve pek çok değişim yaşamıştır. Bu değişimler hâlen yaşanmaya devam etmektedir. Ancak tüm doğal dillerde görülen değişmeler, hemen her dönemde genellikle olumsuz olarak algılanmıştır. Bunun temel sebebi genç ve olgun nesillerin geçmişi koruma ve yeniliğe adapte olma konularında farklı bakış açılarına sahip olmalarıdır. Antik çağlardan günümüze bu tür kuşak çatışmalarının izlerini takip etmek mümkündür. Günümüzde, özellikle, 2000’li yıllar sonrasında doğan Z kuşağının Türkçesi, önceki nesiller tarafından pek çok açıdan eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden bazıları, İngilizce kaynaklı kelime kullanımı, argo ve jargona başvurma, galat-ı meşhurlar - genel gramer kurallarından sapmalar, imla problemleri ve edebiyat dili geleneğinden uzaklaşmadır. Fakat bu eleştirilerin çoğu günümüze özgü değildir. Geçmişte de entelektüeller kendi dönemlerinin dillerini benzer gerekçelerle eleştirmişlerdir. Ancak bu olumsuz yorumların aksine, yeniden çözümleme olarak adlandırılan dil yenilikleri, çoğu kez geçmişteki özelliklerin geleceğe aktarılması için dile yeni alanlar açmakta, dilin gelişmesini sağlamaktadır. Nitekim, bugün gençlerin sıkça kullandığı atarlanmak, dis atmak, dm’den yürümek, duyar kasmak, gider yapmak, kafa açmak, kafasını yaşamak, stolklamak, tav olmak, trip atmak, yargı dağıtmak gibi pek çok yeni sözün eski dil alışkanlıklarının yeniden yorumlanmış şekilleri olduğu görülmektedir. Bu şekilde konuşurları tarafından yeniden işlenmeyen dillerin öldüğü göz önüne alındığında, Türkçenin bugün de yeniden yorumlanmaya devam etmesi iyiye işaret etmektedir. Sağlam bir dil bilinci ve iyi bir eğitimle daha iyi sonuçlar elde etmek de mümkün gözükmektedir.

Keywords

Kuşak çatışması, Z kuşağı, Z kuşağının dili, dil değişmeleri, gençlik argosu.

Read:340

Download: 111

Atıf Bulunamadı