Muzaffer Buyrukçu’nun Romanlarında Sosyal Sorunlar
Social Problems in the Novels of Muzaffer Buyrukçu

Author : NURAY KARAKAYA - Damla Bağlıoğlu
Number of pages : 454-471

Abstract

1950-2000 yılları arası Türk Edebiyatının öykü, günlük ve roman türlerinde başarıyı yakalayan Muzaffer Buyrukçu’nun eserlerinde toplumcu gerçekçiliğin izleri görülmektedir. Yazarın Bir Olayın Başlangıcı (1969), Gürültülü Birkaç Saat (1969), Dar Sokaklardaki Duman (1992), Gece Bitmedi (1995), Akan Sular Şarap Olsa (1998), Dışardaki Rüzgâr (1998) ve Ucu Güllü Kundura (1998) adlı romanlarında toplum yapısını ve bireyleri etkileyen sosyal sorunlar yer almaktadır. Yazar romanlarda eleştirel durumları dönemin toplum yapısı ve insan tipleri üzerinden gerçekçi bir bakış açısıyla dile getirmektedir. Romanlarda incelenen sosyal sorunlar; sınıf ayrımcılığı, siyasi sorunlar, yozlaşma ve yoksulluk gibi temalar üzerinden detaylı bir şekilde görülmektedir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında değerlendirilen doküman analiziyle yapılandırılmıştır.

Keywords

Toplumcu Gerçekçilik, Sosyal Sorunlar, Siyasi Sorunlar, Yozlaşma, Sınıf Ayrımcılığı.

Read:344

Download: 123

Atıf Bulunamadı