International Journal of Languages Education

Editor: Assoc. Prof. Dr. Mesut GÜN - Assist. Prof. Dr. Muhammet MEMİŞ
Assistant Editor:
Publication Place: www.ijlet.com
Year-Number: 2020-8.1
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ali IŞIK - Birgen IŞIK Where Do the Problems in the Turkish Foreign Language Education Stem From?, 1-19
Yabancı Dil Eğitimindeki Sorunlar ve Nedenleri
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.36885
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe Nur Kutluca Canbulat Yazma Geribildirim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, 20-37
Adaptation of Writing Feedback Scale to Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41766
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bengü AKSU ATAÇ - Eda TORAMAN ÜNAL Yabancı Dil Öğretiminde Yansıtıcı Öğretim Tekniklerinin Eleştirel Okuma Becerisine Etkileri, 38-50
Effects of Reflective Teaching on Critical Reading Skills in Foreign Language Teaching
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.42004
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Berker KURT Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşmada Yaptıkları Dilsel Hatalar ve İletişim Stratejileri Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma, 51-70
A Phenomenological Study on Communication Strategies and Linguistic Errors Made by the Learners Who Learn Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41487
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Demet KARDAŞ Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma ve Yazma Becerilerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama, 71-84
Comparison of Speaking and Writing Skills in Turkish Teaching or Foreigners: A Practice for Syrian Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41656
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dilek ÜNVEREN İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yazılı Dil Kullanımına Yönelik Hataların Tespit Edilmesi, 85-101
Identifying Punctuation Errors and Typos of Primary School Students in Turkish Courses
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41493
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine SUR - Emine Sur Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 102-111
The Study of the Relationship between Writing Tendencies and Socio-Economic Levels of Secondary School Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.40256
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Enes Malik SOLAK - Fatih YILMAZ Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme, 112-123
Speaking Anxiety of International Students Learning Turkish as a Second Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.40420
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz KALYON Kendi Ninnisini Dillendiren Bir Hanım Şair: Gülperî Hanım, 124-134
A Lady Poet Who Tells Her Own Lullaby: Gülperî Hanım
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41781
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU - İsmail DEMİRTAŞ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Sözlük Önerileri, 135-148
The Suggestions of Dictionaries That Can Be Used for Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41824
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa BAŞARAN Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Ortak Metinler”, 149-160
“Common Texts” in Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.40579
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurşen YILDIRIM B2 Düzeyi Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimler, 161-176
Proverbs and Sayings in Turkish Language Teaching Books for Foreigners
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39923
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rahman AKALIN Möglichkeiten und Grenzen des normativen Diskurses in der Translationstheorie: Versuch einer philosophischen Infragestellung , 177-187
Possibilities and Limits of the Normative Discourse in Translation Theory: An Attempt at a Philosophical Questioning
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41954
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şaban KÖKTÜRK - Gözde TÜRKMEN Çevirmen Edinci ve Bileşenleri Önerisi, 188-197
A Recommendation of Translator Competence and its Components
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39606
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Javid Aliyev - Rasheed Ghassan ABED Külkedisi Nasıl Siborg Oldu? Marissa Meyer’in Cinder Başlıklı Romanında Masalın İnsan-Ötesi Bağlamda Yeniden Tahayyülü, 198-213
Cinderella Goes Cyborg: Post-human Re-Imagining of Fairy Tale in Marissa Meyer’s Cinder
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.41446
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.