International Journal of Languages Education

Editor: Assoc. Prof. Dr. Mesut GÜN - Assist. Prof. Dr. Muhammet MEMİŞ
Assistant Editor: Öğr. Gör. Hasan ATMACA
Publication Place: www.ijlet.com
Year-Number: 2019-7.3
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hacer KOÇ DENİZ Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları, 1-13
Speaking Anxiety of Prospective Turkish Language and Elementary Mathematics Teachers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23517
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esma DUMANLI KADIZADE - Yusuf ASLAN “Çıtır Çıtır Felsefe” Adlı Telif Çocuk Edebiyatı Serisinin Jackson Konsepti Bağlamında İncelenmesi, 14-30
The Analysis of the Copyright Child Literature Series Named “Çıtır Çıtır Felsefe” Based on Jackson’s Concept
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.36849
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eda Tekin - Muhammed Eyyüp SALLABAŞ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Posterlere Yönelik Öğretmen Görüşleri, 31-39
Teachers’ Views on Posters Used In Teaching Turkish as a Foreign Language⃰
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.32711
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Arzu ÇEVİK - Merve Müldür “Vapurları Seven Çocuk” Adlı Kitabın Okur-Tepki Teorisi İle Değerlendirilmesi, 40-50
Evaluation of the Book “Vapurları Seven Çocuk” With Reading Response Theory
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23375
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

RIFAT GÜNDAY - Dilek AYNA L’enseignement/Apprentissage du Vocabulaire dans le Manuel Alter Ego A1 selon l’Approche Actionnelle, 51-61
The Teaching/Learning of Vocabulary in Parallel with Action Oriented Approach in the Book of Alter Ego A1
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.29321
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gürkan Moralı Karekodların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Entegre Edilmesi: Kuramsal Bir Çalışma , 62-72
Integrating QR Codes into Teaching Turkish as a Foreign Language: A Theoretical Study
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.30230
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Handan ÇELİK - Sercan HALAT Hatice FIRAT Öğretmen Adaylarının Basılı ve E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşleri, 73-86
Prospective Teachers’ Opinions on the Use of Printed Book and E-book
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23477
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aihemaituoheti WUJIABUDULA - Çiğdem Karatepe A Comparison between TESOL in 2015 in Turkey and the Global Trends of TESOL, 87-99
A Comparison between TESOL in 2015 in Turkey and the Global Trends of TESOL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23373
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emrullah Şeker Orta ve Yüksek Öğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modülleri Sıradüzeninin Türkçe Dil bilgisel Edincine Uygunluğu, 100-108
Compatibility of Grammar Modules’ Hierarchy in Secondary and Higher Education English Contextual Grammar Books to Turkish Grammatical Competence
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12380
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hülya Sönmez The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive / Affective Strategies in Story Writing Process, 109-125
The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive / Affective Strategies in Story Writing Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.25891
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nazli Aggun Öğrencilerin Bakış Açısından İngiliz Dil Eğitimi Doktora Programındaki Çevrimiçi Derslerin Geleneksel Yüyüze Derslerle Kıyaslanması, 126-137
A Comparison of Online Courses with Traditional Face-To-Face Courses in the English Language Teaching Ph.D Program regarding the Students’ Point of View
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.24794
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Samet TAŞÇI Initial Career Motives and Demotivation of English Language Teachers in Turkish Context, 138-150

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.36884
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ Masallarda Korku Duygusu (Türk ve İrlanda Masalları Arasında Bir Karşılaştırma), 151-157
Sense of Fear and Folk Tales: A Comparative Discussion of Turkish and Irish Narratives
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.24988
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülhanım ÜNSAL Düzyazıda Kültürel Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Eugénie Grandet’ Örneği, 158-169
An Analysıs of the Translatıon of Cultural Elements In Prose: The Example of ‘Eugénie Grandet’
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23374
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz Meltem ERDEM UÇAR Özbek Türkçesinde Yeterlilik Kategorisi, 170-182
Dynamic Modality Category in Uzbek Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.30268
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Didem YAYAN Patrick Süskind’in “Maître Mussard’ın Vasiyeti” Adlı Postmodern Metninin Anafigürü Olarak Jean- Jacques Rousseau, 183-196
Jean-Jacques Rousseau as the Protagonist of Patrick Süskind's Postmodern Text “Maître Mussard's Bequest”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.36840
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bülent Cercis TANRITANIR Chinua Achebe’nin Things Fall Apart'ında Afrika Kültürü ve Sömürge İstismarı, 197-201
African Culture and Colonial Exploitation in Chinua Achebe’s Things Fall Apart
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12357
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.