International Journal of Languages Education

Editör: Assoc. Prof. Dr. Mesut GÜN - Assist. Prof. Dr. Muhammet MEMİŞ
Editör Yardımcısı:
Yayın Yeri: www.ijlet.com
Yıl-Sayı: 2019-7.2
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Halit Karatay - Seda Kaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi için Çerçeve Program, 1-59
A Framework Program for Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12377
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa ÇAKIR Bavyera Okul Sistemi, 60-80
Bavarian School System
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12366
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

ELİF KORKUSUZ - Fahri TEMİZYÜREK 1944-1989 Yılları Arasında Bulgaristan'da Türkçe Eğitimi, 81-97
Turkish Language Teaching in Bulgaria between 1944–1989
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12375
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatma BÖLÜKBAŞ - Fatma Burcu HANÇER Anna GOLYNSKAIA İki Dillilik: Tanımı ve Türleri Üzerine Kuramsal Tartışmalar, 98-113
Bilingualism: Theoretical Discussions on Definition and Types
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23366
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

RIFAT GÜNDAY Répétition, Transition et Instabilité dans les Descriptions de Robbe-Grillet, 114-123
Repetition, Transition and Instability in the Descriptions of Robbe-Grillet
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23372
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Didem TUNA - Sema Dilara Yanya Cemre Çelik Begüm Çelik Üç Çevirmen Adayı, Bir Çocuk Serisi: Çeviri Alanında Üçlü Bir Mezuniyet Projesi, 124-158
Three Novice Translators, A Children’s Series: A Triad of Graduation Project in Translation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23368
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ertan KUŞÇU İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Şeffaf Sözcükler Modeli, 159-171
Transparent Word Model in French Vocabulary Teaching as Second Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23369
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tahir Tağa - Hüseyin Öztürk Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme, 172-189
A neglected issue in vocabulary instruction: Measurement and assessment
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12358
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mesut KULELİ Shakespeare’in Antony and Cleopatra Oyunundaki Anlatı Tekniklerinin Çeviri Göstergebilimi Bakış Açısıyla Çözümlenmesi ve Çevirilerinin Değerlendirilmesi , 190-207
Analysis of Discursive Techniques in the Play Antony and Cleopatra by Shakespeare from Semiotics of Translation Perspective and Translation Evaluation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12368
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Arif ÇERÇİ Türkçe Öğretmenlerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Süreçlerine İlişkin Görüşleri, 208-221
The Views of Turkish Language Teachers on Turkish Syllabus Processes of Syrian Students under Temporary Protection
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12387
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halil İbrahim BALKUL - Duygu ÖZLEM TOPTAN Proz.com Web Sitesi Örnekleminde Sanal Çeviri Platformlarındaki İş Akışının Çeviri Eylemi Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 222-235
The Evaluation of Workflow on Virtual Translation Platforms within the Framework of Translational Action Theory: The Case of Proz.com Website
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12381
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Demet Kardaş Yabancılara Türkçe Öğretiminde A1 Seviyede Emojilerden Faydalanma, 236-247
The Use of Emojis in Teaching Turkish to A1 Level Learners
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12367
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet Cem Odacıoğlu Research on The Applicability of Functional Translation Theories to Pseudo-Translation, 248-255
İşlevci Çeviri Kuramlarının Sözde Çeviriye Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12371
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sibel Okuyan - Özden ŞAHİN Hüseyin ERSOY Interpreting Market in Turkey: Current Situation And Expectations, 256-272
Interpreting Market in Turkey: Current Situation And Expectations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12389
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Murat DELİBAŞ - Suna Timur AĞILDERE Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eylem Odaklı Yaklaşım ve Öğrenenlerin Tutumlarına Yönelik Etkisi, 273-293
Action Oriented Method in Teaching Turkish as a Foreign Language and Its Effect on Learners’ Attitudes
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23371
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin Ateş - Kağan BÜYÜKKARCI Teachers’ Perceptions of Assessment in EFL Classes at Turkish Science and Arts Centers , 294-318
Teachers’ Perceptions of Assessment in EFL Classes at Turkish Science and Arts Centers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12383
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emine GÜLER “tüş” Sözcüğünün Çok Anlamlı ve Eş Adlı Olarak Kullanımı, 319-336
The Usage of the Word “tüş” as a Homonymy and Polysemy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12378
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

GÜL MÜKERREM ÖZTÜRK Çeviride Erek Odaklı Yaklaşım: Sabahattin Ali’nin , 337-343
Target Focused Approach In Translation: On Georgian Translation of Sabahattin Ali’s Novel
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12365
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şenay YILDIRIM Reklamlardaki Kültür Aktarımının Göstergebilimsel Bir İncelemesi, 344-357
A Semiotic Review of Cultural Transfer in Advertising
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12384
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aihemaituoheti WUJIABUDULA A Study on Turkish as a Foreign Language Learners’ Intercultural Communicative Competence of Turkish Culture in Turkey, 358-379
A Study on Turkish as a Foreign Language Learners’ Intercultural Communicative Competence of Turkish Culture in Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12379
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ümit Yıldız - Gülsüm SERTOĞLU Afra Nur DEMİROK İbrahim KİRLİ Yabancılar için Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin; Metin Türü, Metinlerin Özgünlüğü ve Metinlerde Geçen Kültür Ögeleri Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Seti Örneği, 380-401
Analysis of Reading Texts in Turkish Course Books for Foreigners in the Context of Text Types, Originality of Texts and Inclusion of Cultural Elements: The Example of Istanbul Course Book Pack for Foreigners
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23362
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hanife Nalan GENÇ Kafamda Bir Tuhaflık İsimli Romanda ‘Tuhaf’ Sözcüğü Üzerine Anlambilimsel Bir İnceleme, 402-418
A Semantic Analysis on the Word ‘Strange’ in the Novel A Strangeness in My Mind
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12369
Özet | Abstract | Tam Metin


International Journal of Languages Education
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.