Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 5 Issue 1 NumberEditor
Dr. Mesut GÜN

Assistant Editor


www.ijlet.com  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAbdulkadir KIRBAŞ  
EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 1-17

EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1712
Summary | Abstract | Full Text |

Adem AYDEMİR  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA TEK KULLANIMLIK TÜRKÇE SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 18-78

A RESEARCH ON THE HAPAX LEGOMENONS OF TURKISH IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1681
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Zeki GÜVEN  
DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BİR OZAN: NEŞET ERTAŞ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 79-89

A BARD (NESET ERTAS) IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1680
Summary | Abstract | Full Text |

Amir Toghyani Khorasgani - Mansour Khanehgir  
Teaching New Vocabulary to Iranian Young FL Learners: Using Two Methods Total Physical Response and Keyword Method
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 90-100


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1729
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Nur Kutluca Canbulat - Süleyman Yüce  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE OKUL OLGUNLUĞUNU BELİRLEME VE KULLANMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 101-123

ELEMENTARY TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THEIR COMPETENCE REGARDING SCHOOL READINESS IN LITERACY TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1691
Summary | Abstract | Full Text |

Betül Özcan Dost - Tuğçe Elif TAŞDAN  
METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER İLE PAMUK PRENSES VE AVCI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 124-131

AN INTERTEXTUAL ANALYSIS: SNOW WHITE AND SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1745
Summary | Abstract | Full Text |

Bilge METİN TEKİN - Korkut Uluç Işısağ  
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATION STRATEGIES IN THE TRANSLATION OF SONGS IN WALT DISNEY’S ANIMATED MUSICAL MOVIES, NAMELY “HERCULES” (1997) AND “FROZEN” (2013) INTO TURKISH
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 132-148


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1662
Summary | Abstract | Full Text |

Birol Bulut  
ORHAN KEMAL'İN "KANLI TOPRAKLAR" ADLI ROMANINDA SOSYAL MESELELER
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 149-169

SOCIAL PROBLEMS IN ORHAN KEMAL’S “KANLI TOPRAKLAR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1714
Summary | Abstract | Full Text |

Sündüz KASAR - Didem TUNA  
SHAKESPEARE IN THREE LANGUAGES READING AND ANALYZING SONNET 130 AND ITS TRANSLATIONS IN LIGHT OF SEMIOTICS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 170-181


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1723
Summary | Abstract | Full Text |

DİLEK KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE AK VE KARA RENK ADLARININ KULLANIMIYLA OLUŞAN BİTKİ ADLARI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 182-210

PLANT NAMES FORMED BY USING NAMES OF BLACK AND WHITE COLOR IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1706
Summary | Abstract | Full Text |

Erhan AKIN - SEYİTHAN KARA  
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KELİMEDE ANLAM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 211-222

COOPERATIVE EFFECT OF ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN TEACHING THE LEARNING APPROACH THE WORD MEANING OF TOPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1679
Summary | Abstract | Full Text |

Erkan Hirik  
Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 223-241

Numbers in Proverbs of Turkish World and Their Semantic Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1746
Summary | Abstract | Full Text |

Erol DURAN - Betül Sezgin Tufan  
AÇIK UÇLU SORULAR İLE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN ANLAMAYI ETKİLEME DURUMLARI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 242-254

THE EFFECT OF OPEN-ENDED QUESTIONS AND MULTIPLE CHOICE QUESTIONS ON COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1676
Summary | Abstract | Full Text |

Esra Lüle Mert  
6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 255-266

VISUAL LITERACY PROFICIENCY OF 6TH AND 8TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1702
Summary | Abstract | Full Text |

Esra AKMAN  
ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 267-285

INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION STUDIES AND THE SCIENCE OF TAFSIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1716
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma SUSAR KIRMIZI  
EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (EKYÖTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 286-301

DEVELOPING THE ATTITUDES TOWARDS SCREEN READING SCALE (ATSRS): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1675
Summary | Abstract | Full Text |

Figen ÖZTEMEL - Mustafa Kurt  
TRANSMISSION OF CULTURAL SPECIFIC ITEMS INTO ENGLISH TRANSLATION OF “DEAR SHAMELESS DEATH” BY LATİFE TEKİN
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 302-320

LATİFE TEKİN’İN SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM ADLI ROMANININ İNGİLİZCEYE ÇEVİRİSİNDEKİ KÜLTÜREL KAVRAMLARIN AKTARILMASINA DAİR BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1678
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan AK - Mete Kaan Kaynar  
A ‘LANGUAGE’ OF MODERNIZATION: CULTURE AND ART EDUCATION IN THE VILLAGE INSTITUTES
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 321-332


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1677
Summary | Abstract | Full Text |

Gülfidan AYTAŞ  
SÖZLÜ ÇEVİRİDE ORTAK ZEMİN BİLGİSİNDEN İZLER
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 333-344

THE FRAGMENTS OF THE TERM “COMMON GROUND” DURING ORAL TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1657
Summary | Abstract | Full Text |

Hanife Nalan GENÇ  
‘KEL ŞARKICI’, ‘GODOT’YU BEKLERKEN’ VE ‘HİZMETÇİLER’ İSİMLİ OYUNLARDA ÇEVRİMSEL YAPI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 345-358

CYCLICAL STRUCTURE IN THE PLAYS ‘THE BALD SOPRANO’, ‘WAITING FOR GODOT’ AND ‘MAIDS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.647
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice Kübra KOÇ  
THE PREFERENCES OF IN-SERVICE ELT TEACHERS’ LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN THEIR OWN LANGUAGE LEARNING PROCESS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 359-376


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1709
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal AKÇA  
Üstün Yetenekli Çocuklarda Yaratıcı Yazma Eğitimi
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 377-393

Creative Writing Education for Gifted Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1688
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin Arak  
AN EXAMPLE FOR PORTFOLIO PREPARATION IN GERMAN TEACHER TRAINING
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 394-409


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1730
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail Yaman  
USING NASREDDIN HODJA STORIES IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL) CLASSROOMS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 410-420


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1713
Summary | Abstract | Full Text |

Jaya Nur Iman  
A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY ON USING SHORT STORIES: STATISTICAL AND INFERENTIAL ANALYSES ON THE NON-ENGLISH MAJOR UNIVERSITY STUDENTS’ SPEAKING AND WRITING ACHIEVEMENTS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 421-433


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1719
Summary | Abstract | Full Text |

Kamil İşeri - Ekin ŞEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA TÜRKÇE YAZILAN BİLİMSEL METİNLERİN İNCELENMESİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 434-446

REVIEW OF TURKISH SCIENTIFIC TEXTS ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1694
Summary | Abstract | Full Text |

Maria E. Lemus-Hidalgo  
The role of teachers’ experiences in the construction of their knowledge and beliefs: A case study of English language teaching in Mexico
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 447-461


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1727
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Canbulat - Bayram Bıçak - Gizem Uyumaz  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 462-477

ASSESSMENT AND EVALUATION APPROACHES USED BY TEACHERS OF TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1720
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Cem ODACIOĞLU - Chek Kim Loi  
AN ANALYSIS OF CITY OF GLASS BY PAUL AUSTER IN TERMS OF POSTMODERNISM
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 478-486

PAUL AUSTER’IN CITY OF GLASS ESERİNİN POSTMODERNİZM AÇISINDAN BİR ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1659
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet KARA - Betül (ŞIHLAROĞLU) YILDIRIM  
NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA KALIP SÖZLER
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 487-498

FORMULAIC EXPRESSIONS IN NASREDDIN HODJA STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1737
Summary | Abstract | Full Text |

Murat Tan  
AHMET HAŞİM’DE ÖTELERE KAÇIŞIN BAŞLANGIÇ YERİ OLARAK “ZULMET” ŞİİRİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 499-510

“ZULMET” POEM, AS A STARTING PLACE OF ESCAPING TO IMAJINARY COUNTRY IN AHMET HASIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1711
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer KEMİKSİZ  
DİNLEME BECERİSİ ÜZERİNE YAZILAN MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 511-531

ASSESSMENT OF ARTICLES ON LISTENING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1710
Summary | Abstract | Full Text |

Saadet Zoraloğlu - Banu Aktürkoğlu  
Bir İlkokuma Yazma Kitabının Nitelikli Okuma-Yazma, Öğretim Programı ve Gelişimsel Özellikler Açısından İncelenmesi
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 532-561

Examination of a Reading-Writing Textbook in Terms of Qualified Reading-Writing, Curriculum, and Developmental Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1708
Summary | Abstract | Full Text |

Sedat BALYEMEZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN FİİLİMSİ GRUPLARI KONUSUNDAKİ ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 562-587

SOME ASSESSMENTS ON THE COMPETENCIES IN SPECIAL AREA OF TURKISH TEACHERS ABOUT GERUNDS AND INFINITIVES GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1682
Summary | Abstract | Full Text |

SEDAT MADEN - Aslı MADEN - Emrullah BANAZ  
MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 588-605

A CONTENT-ANALYSIS REGARDING POSTGRADUATE THESES PREPARED ON MEDIA LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1690
Summary | Abstract | Full Text |

Selen RAMOS  
THE IMPACT OF SPEAKING COMPONENT OF AN INSTITUTIONAL TEST ON BILINGUAL STUDENTS’ ANXIETY LEVEL
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 606-617


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1670
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel Okuyan  
INTERPRETER TRAINING CURRICULUM IN TURKEY: THE CASE OF SAKARYA UNIVERSITY
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 618-630


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1732
Summary | Abstract | Full Text |

Suzan KAVANOZ  
AN EXPLANATORY MIXED METHOD STUDY ON PRE-SERVICE LANGUAGE TEACHERS’ COMMUNICATION APPREHENSION TOWARDS THEIR INSTRUCTORS
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 631-650


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1721
Summary | Abstract | Full Text |

Umut Balcı - Kasım ACAR - Erşad TAN  
TURİZM ODAKLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ÜLKE BİLGİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 651-672

TOURISM ORIENTED GERMAN FOREIGN LANGUAGE STUDY BOOKS ANALYSIS ON INTERCULTURAL COMPETENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1731
Summary | Abstract | Full Text |

Ürün ŞEN SÖNMEZ  
ASHAB-I KEHFİMİZ ADLI HİKÂYEDE II. MEŞRUTİYET DEVRİ FİKİR HAREKETLERİNİN YANSIMALARI
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 673-689

THE REFLECTIONS OF THE IDEA MOVEMENTS OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD IN ASHAB-I KEHFIMIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1717
Summary | Abstract | Full Text |

Üzeyir Süğümlü  
ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 690-708

A THEORETICAL STUDY UPON LEARNER AUTONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1725
Summary | Abstract | Full Text |

Yaprak Pelin Uluışık  
HALK ANLATILARINDA YÜZÜK
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 709-727

THE RING IN THE FOLK STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1724
Summary | Abstract | Full Text |

Yeşim Işık  
İNCE MEMED I’İN ETKİSİ ALTINDA YAZILAN BİR ESER: MADİYAN DAĞI ÜZERİNDE BİR ÇERAĞ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 728-744

A WORK WRITTEN UNDER THE INFLUENCE OF INCE MEMED I: MADİYAN DAĞI ÜZERİNDE BİR ÇERAĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1684
Summary | Abstract | Full Text |

Yıldız YENEN AVCI - Hayrettin AYAZ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KONUŞMA EĞİTİMİ
Sayı Volume 5 Issue 1, Ss, 745-760

SPEAKING EDUCATION IN TURKISH COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1687
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  Call for Paper

  Dear Academicians; 

  You can upload your articles through Article Submission for our regular volume August 2017 until July 20th. Please download IJLET'S template from Publication Guidelines section before you send your paper.


  April 2017

  Our regular volume - April 2017 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.

  abortion pill nyc click abortion law


Address : Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone : Fax :
Email :ijlet@live.de

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri