Proz.com Web Sitesi Örnekleminde Sanal Çeviri Platformlarındaki İş Akışının Çeviri Eylemi Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi


İşlevsel çeviri kuramları, çeviri gerçeğini dilbilimsel amaçların ötesine taşımış ve gerek çeviri sektörüne gerekse akademiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. İşlevsel çeviri kuramlarının hali hazırdaki çeviri sektöründeki iş akışını tasvir eden en uygun kuramlar olduğu, fakat bu kuramların çeviri teknolojilerinden doğrudan bahsetmediği görülmektedir. Hâlbuki bu kuramlar her ne kadar terimsel olarak çeviri teknolojilerinden bahsetmese de, kuramların eleştirel okumalarında çeviriye yardımcı malzemelerden bahsedilmekte, bu da çeviri teknolojileri alanındaki araştırmalara dayanak oluşturmaktadır. Çeviri teknolojileri araştırma alanında baş döndürücü bir hızda gerçekleşen gelişmeler, konunun kuramsal düzlemde de irdelenmesini bir zaruret haline getirmiştir. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin etkisiyle, Çeviribilimde salt alana ait çeviri eylemi kuramının yeniden yorumlaması yapılarak, uygulamalı alanda çeviri teknolojileri içinde yer alan sanal çeviri platformlarından Proz.com’daki iş akışı bağlamında kuramın uygulanabilirliği sorgulanacak, çeviri eylemi kuramında çevirmen ve çeviri için ortaya konulan egemen düşünceden farklı olan yönleri saptanmaya çalışılacaktır. Araştırma örneklemi Proz.com web sitesi ile sınırlı olmasına rağmen, elde edilen tespitler diğer sanal çeviri platformlarındaki iş akışına uyarlanabilir. Konu ile ilgili yapılacak olan ileriki araştırmalar alana daha kapsamlı veri sağlayabilir.


Keywords


Çeviri teknolojileri, Çeviri Eylemi Kuramı, işbirliği modeli, sanal çeviri platformları, Proz.com

Author: Halil İbrahim BALKUL - Duygu ÖZLEM TOPTAN
Number of pages: 222-235
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12381
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.