BOHEMLİKTEN TEKÂMÜL NOKTASINA: ÇİLE

Author:

Year-Number: 2014-Volume 2 Issue 2
Number of pages: 53-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çile Necip Fazıl’ın hayatında meydana gelen değişimlerin bir yansımasıdır. Bu yansımada Fazıl’ın etkilendiği tüm akımlar, ideolojiler ve dinler bir bütün olarak verilmiştir. Üstelik metnin hem alt yapısında hem de üst yapısında mistik bir çok öge bulunur. Bu ögeler, Fazıl’ın hayatıyla anlam kazanır. Çünkü Abdulhakim Arvasî ile tanışmadan bohem bir hayat tarzı süren Necip Fazıl’ın bu tanışmayla beraber dünyaya bakışı değişmiştir. Bunun nedeni, Arvasi’yle beraber İslamiyet’i bir hayat tarzı olarak benimsemesi ve bunu eserlerine yansıtmasıdır. Çalışmamızda, şiirde anlatılan tüm bu düşünceleri Fazıl’ın hayatıyla paralel bir biçimde anlatmaya çalıştık. Anlatırken her türlü akım, ideoloji ve dinden mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalıştık. Metinler arasılık ve çoğulcu teorileri kullanarak metnin alt yapısının anlaşılmasını umduk.

Keywords

Abstract

Çile is reflection of events happened in Necip Fazıl’s life. In this reflection, all ideologies, all religions and ideas are given as a whole. Moreover, There are lots of mystic theme in the infrastructure and superstructure of text. These themes get their meanings with Necip Fazıl’s life. Because, Necip Fazıl had lived a bohemian life before he has met with Abdulhakim Arvasi. With this meeting his life changed. Reason of this is Necip Fazıl’s accepting Islamic idea as a life style and reflecting it in his works. In our study we have tried to tell all of these themes by considering his life. While telling we have tried to benefit from all ideologies, religions and ideas. We used intertextual and plüralist theory to make people get the meaning of infrastructure of the text.

Keywords