Verstehen und Deuten in der intralingualen Übersetzung
Understanding and interpretation in the intralingual translation

Author : Aylin SEYMEN
Number of pages : 1-8

Abstract

Çevirinin tanımlaması her zaman bir dildeki bir metnin başka bir dile aktarılması işlemini akla getirir. Çevrilecek dil kaynak dil, çeviri yapılacak dil ise hedef dil olarak adlandırılır. Aslında çeviri, diller arası ve özelliklede hedef dilin kültürünü temel alan ve kültürlerarası etkileşimi amaçlayan bir eylemdir. Bu nedenle de çeviri kültürlerarası bir iletişim aracı olarak da görülür. Biz bu çalışmamızda, dil içi çeviriye yönelmek istiyoruz. Dil içi çeviri diye adlandırılan işlem bir dildeki göstergeleri yine o dildeki açıklamalarla, yorumlama eylemidir (Ladmiral, 1979:277). Dil içi çeviri, diller arası çeviri kadar önem taşımasa da aslında çok sık başvurulan bir çeviri türüdür. Aslında dil içi çeviri bir metnin herkesin anlayabileceği bir biçimde basitleştirerek yeniden yazılmasıdır. Dil içi çeviri yeni bir alan gibi görünse de aslında bizim günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız bir olaydır. Günlük hayatımızda da dil içi çeviriyi sık sık kullanırız. Örneğin çocuklarımıza bir şey açıklarken dil içi çeviriyi kullanmak zorunda kalıyoruz veya bir konuda uzman birisiyle sohbet ederken anlamadığımız bir şey hemen anlayacağımız üslup ile anlatılmaya çalışıldığında burada dil içi çeviri kullanılmış olunuyor. Biz bu çalışmamızda tıp alanında ve reklamlarda dil içi çeviri yapılmadığı takdirde ne gibi zorluklarla karşılaşacağımızı açıklayacağız. Hangi durumlarda özellikle dil içi çeviri kullanılmadığını ve bunun nedenleri irdelenecek ve hangi durumlarda dil içi çeviri kullanılmazsa ne gibi zorluklarla karşılaşılabilineceğine açıklık getirilecek.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,860

Download: 1,010