ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERİN İKİNCİ DİL OLARAK ALMANCA EDİNİMİNDE ALMANCA FİİL ÇEKİMİ EDİNİM SIRALAMASININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF GERMAN VERB CONJUGATION ACQUISITION BY TURKOPHONES AS A SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Author : Recep AKAY -- Mehmet Halit ATLİ
Number of pages : 149-168

Abstract

Sakarya Üniversitesi 2010-2012 eğitim/öğretim yılı Almanca Hazırlık Sınıflarında öğrencilerin kayıtlı oldukları kurum izlencelerin öngördüğü yabancı dilde akademik amaçlı dil bilgisi ve becerileri kazanmada istenilen düzeye ulaşamadıkları gibi erek dil ediniminde bazı sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu araştırma, anadilleri Türkçe olan (Türkofon) öğrenicilere üniversitelerin hazırlık sınıflarında daha iyi bir yabancı dil öğretimi verebilmek için gerekli olan yabancı dil izlenceyi geliştirmeye olan gereksinim nedeniyle yapılmıştır. Yine buna bağlı olarak, Almanca hazırlık sınıfı öğretim elemanlarının da yabancı dil öğretmede sorun yaşadıkları düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma ile her iki tarafın da eksikliklerin farkına varılması ve böylece yeni bir ders izlencesi önerisinde bulunulması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın bir diğer amacı da Türkofonların Almanca edinimi, anadilleri Almanca olanlardan farklı olduğunu ve erek dilin fiil çekimi ediniminin belirli aşamalar sonucunda edindiklerini deneysel göstermektir. Mevcut araştırmayla bu varsayım ispatlanırsa Türkofon öğreniciler için Almanca öğretiminde şimdiye kadar uygulanan yöntem ve araçların bundan böyle geçerliliğini yitirmesi ve buradan elde edilecek sonuç ile yeni ilkelerin belirlenmesinde yardımcı rol oynayacaktır. Bu araştırmanın örneklemi için de Sakarya Üniversitesinde 2010-2012 eğitim-öğretim yılları arasında okuyan Alman Dili ve Edebiyatı Hazırlık Sınıfı öğrencileri seçilmiştir

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,654

Download: 752