AFANASİY FET’İN “RÜYA” ADLI ESERİNE PSİKANALİTİK YAKLAŞIM
A PSYCHOANALYTIC APPROACH TO AFANASY FET’S WORK, “A DREAM”

Author : LEYLA KERİM
Number of pages : 246-255

Abstract

Tarihi süreçleri içerisinde insanı ve insanla ilgili konuları temel alan edebiyat ve psikolojinin bilimsel bir bakış açısıyla birbirlerinin çerçevesinden araştırılması gerektiği görüşü ilk olarak Sigmund Freud tarafından ortaya atılmıştır. Freud, edebi eserleri, onların yazar ve kahramanlarını daha iyi araştırmak için bir malzeme olarak kullanmıştır; dolayısıyla kahramanların ve yazarların önceki yaşamları, rüyaları ve ruh hallerini bu eserler üzerinden incelediği için yaklaşımı psikanalitik eleştiri yöntemi olarak bilinmektedir. Türkiye’de L. N. Tolstoy ve F. M. Dostoyevski kadar bilinmeyen şair Afanasiy Fet’in “Rüya” adlı eseri de bu açıdan oldukça ilginç bir çalışma konusu sayılabilir. Fet, 19. yy. Rus edebiyatında “Temiz sanat” olarak bilinen eğilime ait şairlerdendir. “Rüya” adlı şiir, gerek konusu, gerekse de “temiz sanat” eserlerinden olma özelliğiyle, A. Fet’in eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Eserin konusu, teğmen Losev’in gördüğü bir rüyayla ilgilidir. Çalışmamızın temelini oluşturan bu eseri seçmemizin sebebi, rüyaların psikoloji açısından oldukça büyük önem teşkil etmesi ve bilinçaltıyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Psikanalitik yorumlar sayesinde ele alınan eserler daha iyi anlaşılabilmekte, gizli kalmış unsurlar ortaya çıkabilmektedir. Psikanalitik yaklaşımla ele almış olduğumuz bu eserde iki farklı bilinçaltı görmekteyiz: öncelikle rüyasını ve duygularını anlatan bir kahraman (teğmen Losev) ve esere duygu ve ruh hali yansımış olan Afanasiy Fet. Çalışmamız sonucunda, psikanalitik eleştiri yöntemiyle edindiğimiz çıkarımlarla Afanasiy Fet’in, teğmen Losev’e yansıdığını söyleyebiliriz. Türkiye’de Rus edebiyatı üzerine yapılan incelemelerde psikanalitik eleştiri yöntemine pek yer verilmemiş olması sebebiyle, çalışmamızın bu alanda faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,925

Download: 1,029