DOKUZUNCU SINIF DEVLET OKULLARI ‘’YES YOU CAN’’ İNGİLİZCE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRMESİ
AN EVALUATION OF ‘’YES YOU CAN’’, THE NINTH GRADE ENGLISH COURSEBOOK FOR PUBLIC SCHOOLS

Author : Ömer Gökhan Ulum
Number of pages : 132-148

Abstract

İngilizce öğretimi direk olarak bir ders kitabından öğretmek anlamına gelmez. Yine de ders kitabı kullanımı muhtemelen bugün yabancı dil öğretiminde en kabul edilen yoldur. Ders kitaplarının rolünün öğrenme öğretme sürecinde ne olduğunu belirlemek yararlıdır. Ama ders kitabının kutsal bir materyal olmadığı sadece bir yardımcı materyal olduğunu algılamak önemlidir. Ders kitapları öğretmenlerin ve öğrencilerin hizmetinde olmalı; öğretmen ve öğrencileri yönetmemeli. Demek istenen, İngiliz Dili Eğitimi ders kitaplarının bu kitapların gerçek rolü hakkında karşı atıflar olmasına rağmen dil sınıflarında büyük bir önemi vardır. Bu çalışma 2014 yılında Türkiye’de Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında kullanılan dokuzuncu sınıf ‘’Yes You Can’’ İngilizce ders kitabını değerlendirmiştir. Çalışmanın amacı ders kitabının güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, ders kitabının uygulanabilirliğinin belirlenmesi, etkili öğrenme için ekleme veya değişimin gerekliliğinin ortaya çıkarılmasıdır. Buna göre, bu çalışma dokuzuncu sınıf İngilizce ders kitabına dair İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlar. Adana’nın Seyhan ilçesinden rastgele seçilmiş liselerdeki öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler için bir istatistik programı olan SPSS aracılığıyla analiz edilmiştir. Veri sonuçları, öğretmenlerin görüşleri aracılığıyla şu anki ders kitabının değerlendirmesine önemli ölçüde ışık tutmuştur. İlk olarak, kitapla ilgili kriterlerden otuz sekiz madde içersinde yedi madde onaylanmazken, otuz bir madde öğretmenler tarafından onaylanmıştır. Aynı şekilde, öğretmenler 9. sınıf ‘’Yes You Can’’ İngilizce ders kitabı hakkında genel olarak olumlu görüş bildirmişlerdir.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,874

Download: 1,031