Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2014-Volume 2 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 48-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının ‘yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarını’ belirlemektir. Bu çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 468’i sınıf, 401’i sosyal bilgiler, 311’i Türkçe ve 188’i fen bilgisi olmak üzere Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 1368 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilmiş 47 maddeden oluşan 5’li likert tipi “Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algısının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına oranla yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri arasında yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Farkın sınıf öğretmeni adayları ile Türkçe öğretmeni adayları arasında ve sınıf öğretmeni adayları ile fen bilgisi öğretmeni adayları arasında sınıf öğretmeni adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to determine pre-service teachers’ self-efficacy perceptions towards the usage of creative drama method. The study is conducted with the use of screening model with descriptive method. Study group of this research consisted of 1st, 2nd, 3rd, 4th grade students who study Primary Education, Social Studies Education Turkish Language Teaching and Science Education programs in Nigde University at 2013-2014 academic year. Study group consisted of 1368 students. “The self-efficacy scale for the usage of creative drama method” which has been introduced by Can and Cantürk-Günhan (2009) has been used as data collection tool for the research which has the scale includes 5 point Likert scale and 47 items. Based on the results of the research, it is understood that the teacher candidates have affirmative attitudes on using the creative drama method. It is observed that there are significant differences among gender as a variable, departments and classes of the primary school education department while determining the self-efficacy perceptions on using the creative drama method. It is seen that there is a significant diffrerence among the groups’ self efficacy perceptions towards use of creative drama. The source of difference is beetween primary education and Turkish language education pre-service teachers, besides between primary school education and science education pre-service teachers in favor of primary education pre-service teachers.

Keywords