8. SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİNİN HEDEF VE YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU
READABILITY OF THE PRIMARY EDUCATION 8TH GRADE CITIZENSHIP AND DEMOCRACY EDUCATION TEXTBOOK AND ITS SUITABILITY FOR TARGET AGE LEVEL

Author : Yavuz TOPKAYA -- Özlem Ulu KALIN - Bayram YILAR
Number of pages : 480-491

Abstract

Özet Günümüzdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri düşünüldüğünde öğrenciler tarafından anlaşılması zor olan bazı konuların daha anlaşılır ve akıcı bir şekilde okunabilmesi ancak öğrencilerin hedef ve yaş düzeylerine uygun olan materyalleri kullanmaları ile sağlanabilir. Bu çalışmada 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin karşılaştırılması ve metinlerin öğrencilerin hedef ve yaş düzeyine uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmanın betimsel bir çalışma olduğu söylenebilir. Uygulama 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Artvin il merkezinde yer alan dört farklı ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, ulus¬lar arası alanda yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenirliği kanıt¬lanmış olan standart testlerden CLOZE ve FOG testleri aracılığıyla elde edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilerden 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders kitabının okunabilirliği; CLOZE testine göre öğrenci seviyesi açısından kısmen yüksek, FOG testine göre ise öğrenci hedef yaş düzeyine uygun bir şekilde hazırlandığı saptanmıştır.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,312

Download: 743