YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK ANİMASYON KULLANIMI VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 114-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Yabancı dil öğreniminin gereklilik halini aldığı günümüzde yabancılara Türkçe öğretiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkçe köklü bir dil olmasına rağmen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi oldukça yeni bir alandır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda pek çok çalışma yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. Ancak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar incelendiğinde en yaygın sıkıntılardan biri olarak materyal eksikliği görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak materyallerden olan animasyonlar bu süreçte değer kazanmıştır. Yabancı dil öğretiminde görselliğin, öğrenmenin kalıcı olmasında önemli bir faktör olduğunu düşünürsek, animasyonlar dil eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada materyal eksikliğine alternatif olarak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için animasyon etkinlikleri tasarlanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde yer alan dil düzeyleri göz önünde bulundurularak örnek etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler, 2007 yılında yapılmış olan “Arı Filmi” Bee Movie kullanılarak hazırlanmıştır. Etkinlikler A1 düzeyde, Türkçe temel dil becerileri (dinleme, yazma, konuşma ve okuma) geliştirmek amaçlı hazırlanmıştır. Etkinliklerde süre, hedef dil becerisi, kazanımlar, araç-gereç ve etkinliğin işlenişi açıklanmıştır. Bu etkinliklerin öğrenme ortamlarını zenginleştirmesi öğrenci motivasyonunu arttırması eğitimin bireyselleştirilmesine imkân vermesi, öğrencilerin dil gelişimlerine katkı sağlaması, öğretilen konuyu soyut halden somut hale dönüştürmesi ve öğrenmenin kalıcılığını artırması ile alanda yaşanan materyal sıkıntısına bir çözüm olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

Abstract Nowadays, learning a foreign language becomes necessary; the importance of teaching Turkish to the foreigners is getting more and more. Although Turkish is a rooted language, it is quite a new field to teach Turkish as a foreign language. Varies studies have been applied on teaching Turkish as s foreign language and came a long way. However, when it is examined, it can be seen that one of the most common problems of teaching Turkish to the foreigners is the lack of teaching materials. Animation as a material used in teaching Turkish to the foreigners has become remarkable day by day. In foreign language teaching, visuality is an important factor on permanent learning, thus animation plays an important role in teaching foreign languages. In this study aiming at using animation as an alternative to the lack of materials and to provide permanent learning, activities are developed according to the Common European Framework of Reference. Activities are designed by using the animation “Bee Movie” produced in 2007. The activities are prepared to develop main language skills (listening, writing, speaking and reading) on A1 level. In each activity, duration, target language skill, educational attainment, materials and application of the activities have been explained. In this study it is expressed that these activities will be a solution for material scarcity by enriching the learning atmosphere, increasing student motivation, providing individual education, providing the improvement of students’ language skills, converting abstract topics into concrete and providing permanent learning.

Keywords