Şiiri Özlüyorum Journal Analysis-Systematic Index
Şiiri Özlüyorum Dergisi İnceleme-Sistematik İndeks

Author : Elif Esra ÖNEN
Number of pages : 1-80

Abstract

2003 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde yayın hayatına başlayan ve Nevşehir’in ilk şiir dergisi olan Şiiri Özlüyorum, şair Fuat Çiftçi tarafından çıkarılmaktadır. “İki aylık şiir dergisi” ibaresiyle yayımlanan dergide, şiir türünün dışında makale, deneme, eleştiri, söyleşi, günlük, mektup, öykü, kitap tanıtımı, nekroloji, bildiri, haber, sinema, tiyatro türünde de yazılar bulunmaktadır. Dergide şiir çevirilerinin yanı sıra nesir çevirileri de bulunmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında inceleme yönteminden bahsedilmiştir. Derginin içeriği, şiir ve nesir türü olarak iki bölümde incelenerek 2000’li yıllardaki Türk şiiri ve eleştirisi üzerine katkıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Derginin 30’dan 61’e kadar olan sayılarının incelendiği çalışmada, yazar adlarına göre alfabetik düzende yazı türlerinin de yer verildiği sistematik indeksi hazırlanmıştır. Bu çerçevede, dergideki yazıların türleri tespit edilerek Türk edebiyatı araştırmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 2,030

Download: 1,072