Lübnan’daki Türk Varlığı ve Türkçe Öğretimi
Presence of Turks and Turkish Teaching in Lebanon

Author : Cihan ÖZDEMİR -- Fahri TEMİZYÜREK - Latif İLTAR
Number of pages : 131-143

Abstract

Bugün öğrenci, öğretmen, işçi, işveren, aydın, her statüden insanımıza dünya üzerinde birçok ülke ya da bölgede rastlamak mümkündür. Bu açıdan bakıldığı zaman, Ortadoğu ülkelerinde de azımsanmayacak sayıda vatandaşımızın yaşadığı görülmektedir. Bu çalışmamızda, birçok özelliği ve yaşanan sıkıntıları ile bütün dünyada bilinen, medyada ismi sıkça geçen, ancak ele aldığımız konu bakımından pek tanınmayan bir ülke hakkında, Lübnan üzerinde durulacaktır. Makalemizde, gerek yurt dışındaki gerekse yurt içindeki aydınlarımız tarafından pek araştırılmamış bir konuya “Lübnan’daki dilimizin, kültürümüzün, soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın varlığına” değinilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 2,039

Download: 1,163