1940 TÜRKİYESİ’NDE ÇEVİRİ VE KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ: ÇEVİRİBİLİMDE KURUMSALLAŞMANIN KONUMU ÜZERİNE BİR MODEL KİTAP ÖNERİSİ
TRANSLATION AND INSTUTIONALIZATION ACTIVITIES IN 1940S TURKEY: A PROPOSAL OF A MODEL BOOK ON THE POSITION OF INSTUTIONALIZATION IN TRANSLATION STUDIES

Author : Mehmet Cem Odacıoğlu -- Şaban Köktürk - Nazan Müge Uysal
Number of pages : 115-130

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de 1940’lı yıllarda çeviri, eğitim ve kültür alanında gerçekleşen kurumsallaşma çabalarının gerekliliği üzerinde durulmuş ve çeviribilim alanında bir kitap yazılmak istense, kurumsallaşmanın içerik tablosunun hangi bölümünde yer alması gerektiği gerekçelendirilerek gösterilmiştir. Model olarak seçilen kitabın adı A’dan Z’ye Çeviri olarak belirlenmiştir.Çalışmanın giriş kısmında ayrıca kurumsallaşmanın tanımı yapılmış ve özellikle 2. Kısımda 1940’lı yıllarda Türkiye’nin kurumsallaşma alanında bulunduğu nokta hakkında bilgiler verilmiştir. Ancak bu faaliyetlerin ilerletilmesinde çeviri etkinliğinin etkisi de açıklanmıştır. Çalışmada araştırma konusu edilen çeviri ve kurumsallaşma faaliyetleri için özellikle bu yılların seçilmesi, Osmanlı Dönemi’nde tohumları atılan kurumsallaşmanın özellikle çeviri alanında, en yüksek düzeye ulaştığı yıllar olmasıdır. Çalışmanın konuyla ilgili araştırma yapacak olanlara yol göstereceği de düşünülmüştür.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,846

Download: 915