HERMENEUTİK VE ÇEVİRİBİLİM BAKIŞ AÇISIYLA “ERLEBNIS” VE “ERFAHRUNG” KAVRAMLARININ TÜRKÇEDE ALIMLANMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH TO THE RECEPTION OF “ERLEBNIS” AND “ERFAHRUNG” CONCEPTS IN TURKISH FROM HERMENEUTICS AND TRANSLATION STUDIES PERSPECTIVE

Author : Fırat Soysal
Number of pages : 224-233

Abstract

Çalışmada Hermeneutik ve Çeviribilim bakış açılarıyla “Erlebnis” ve “Erfahrung” kavramlarının Türkçe literatürde aynı sözcük olan “Tecrübe” kavramıyla aktarılmış olmalarının anlam karmaşasına yol açtığına dikkat çekilmiştir. Söz konusu kavramları açıklamaya yönelik ilgili başka kavramlara yer verilerek yorumlamalar getirilmiş ve anlam karmaşası sorunu giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca “Erlebnis” kavramının Türkçe literatürde alımlanışına dair tespitlere yer verilmiştir. Açıklık getirilen kavramlar aracılığıyla alternatif bir bakış açısı kazandırılmasının yanı sıra, “Erlebnis” kavramı için Türkçe literatüre farklı önerilerde bulunulmuştur. Bu sayede gerek Çeviribilim gerek de Felsefe ve Hermeneutik alanlarındaki ilerleyen çalışmalarda, Almancadaki “Erfahrung” ve “Erlebnis” kavramlarına Türkçe karşılıklar olarak daha belirleyici bir ayrımın ortaya koyulabileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,762

Download: 962