RELATIONS ENTRE LE TEXTE ET LE VISUEL DANS LA TRADUCTION

Author:

Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 242-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsellikle metin arasındaki ilişkisi doğası gereği karmaşık, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Metnin iletisi bilgilendirici, açıklayıcı, görsel ya da imgesel olabilir. Metinin iletisinin daha iyi anlaşılması için görselin yardımcı olması beklenir. Ancak görsel, metnin iletisinin anlaşılmasına her zaman katkıda bulunmayabilir. Zira resmin budunbetimsel, ekinsel bir işlevi vardır ve duyuşsal, etkileyici, hayal gücünü geliştirici düşüncelere yol açabilir. Çeviride görselle desteklenmiş bir metnin çevirisinde çevirmene ihtiyaç olmadığı algısı oldukça yaygındır. Oysa bu durum yanıltıcıdır. Çünkü görselin her zaman evrensel bir anlamı yoktur ve görsel toplumda sosyal bir uzlaşımın sonucudur. İletiyi doğru anlamak için, görselde yer alan metnin açıklamasını yapan bir çevirmene her zaman ihtiyaç duyulur. Bir iletide görsel ve metin arasındaki ilişki benzer ya da uyumlu anlam ilişkisi, tamamlayıcı ilişki, yorumsal ilişki, eşdeğerlik ilişkisi ve zıtlık ilişkisi olarak belirlenebilir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacını çeviride görüntü ve metin arasındaki bu söz konusu ilişkileri incelemek ve dilsel-görsel iletiler karşısında çevirmenin konumunu araştırmak oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Relation between image and text in translation is complex, interconnected and complementary by its nature. The message of the text can be informative, expressive, iconic and imaginary. It is expected that image helps to the message of text understood better. However, image may not always help the message of text understood. Image has an ethnographic and cultural function and may lead to the affective, impressive ideas and ideas improving imagination. It is also common perception that there is no need for a translator in the translation of a text supported with an image. We know it is misleading because an image doesn’t always have a universal meaning and it is a result of social agreement in the society. To understand the message correctly, a translator who makes explanation with the image is always needed. The relation between image and text can be defined as relation of parallel signification, complementary relation, interpretative relation, relation of equivalence and relation of contradiction. From this point of view the aim of this study is to examine the relation between image and text and to analyze the influence of translator in terms of linguistic and visual messages.

Keywords