RELATIONS ENTRE LE TEXTE ET LE VISUEL DANS LA TRADUCTION
RELATION BETWEEN IMAGE AND TEXT IN TRANSLATION

Author : Gülhanım ÜNSAL
Number of pages : 242-252

Abstract

Görsellikle metin arasındaki ilişkisi doğası gereği karmaşık, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Metnin iletisi bilgilendirici, açıklayıcı, görsel ya da imgesel olabilir. Metinin iletisinin daha iyi anlaşılması için görselin yardımcı olması beklenir. Ancak görsel, metnin iletisinin anlaşılmasına her zaman katkıda bulunmayabilir. Zira resmin budunbetimsel, ekinsel bir işlevi vardır ve duyuşsal, etkileyici, hayal gücünü geliştirici düşüncelere yol açabilir. Çeviride görselle desteklenmiş bir metnin çevirisinde çevirmene ihtiyaç olmadığı algısı oldukça yaygındır. Oysa bu durum yanıltıcıdır. Çünkü görselin her zaman evrensel bir anlamı yoktur ve görsel toplumda sosyal bir uzlaşımın sonucudur. İletiyi doğru anlamak için, görselde yer alan metnin açıklamasını yapan bir çevirmene her zaman ihtiyaç duyulur. Bir iletide görsel ve metin arasındaki ilişki benzer ya da uyumlu anlam ilişkisi, tamamlayıcı ilişki, yorumsal ilişki, eşdeğerlik ilişkisi ve zıtlık ilişkisi olarak belirlenebilir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacını çeviride görüntü ve metin arasındaki bu söz konusu ilişkileri incelemek ve dilsel-görsel iletiler karşısında çevirmenin konumunu araştırmak oluşturmaktadır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,886

Download: 1,058