ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL FOR SUBTITLING TRAINING

Author : Mümtaz Kaya -- Ayşe Şirin OKYAYUZ
Number of pages : 257-275

Abstract

Günümüzde, altyazı çevirisi, çeviribilim lisans eğitiminde önemli bir ders olarak yerini almıştır. Çalışmada, altyazı çevirisi dersinin, çağdaş eğitim ilkeleri ve uygulamaları sayesinde, teknoloji ile bütünleşik ve çeviribilim mezunu olan öğrencinin piyasada bu alanda iş bulabileceği nitelikte yetişmesine uygun olarak düzenlenmesi ve verilmesi konusu ele alınmıştır. Çağdaş çeviri eğitimi ilkeleri ve altyazı çevirisinin temellerine ilişkin kuramsal bir tanıtımın ardından, altyazı çevirisine özgü düşünme şekli, öğrencilerin edinmesi gereken edinç ve beceriler örneklenerek ve gerekçelendirilerek açıklanmıştır. Altyazı çeviri dersinde edinç ve beceri geliştirimine yönelik olarak tasarlanacak beş bileşenli bir eğitimin içeriği anlatılmış, bunun ardından bazı alıştırma ve uygulamalar önerilmiş ve örneklenmiştir. Son olarak, altyazı çevirisinde ölçme ve değerlendirme konusu ele alınmıştır. Çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla teknolojinin yanı sıra, altyazı çevirisi eğitimine özgü özellikler göz önünde bulundurularak, bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Söz konusu taslak model, bu konuda ders verecek olan meslektaşların üzerinde düşünebilecekleri bir öneri niteliğindedir.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 1,830

Download: 1,031