GILGAMEŞ DESTANI’NDA SUYUN İZDÜŞÜMÜ
PROJECTION OF WATER IN GILGAMESH EPIC

Author : Gülşen Sezen
Number of pages : 143-157

Abstract

Yazılı tarihin bilinen ilk destanı olan Gılgameş Destanı üzerine hazırlanan araştırmada amaç suyun öyküsünü açığa çıkarabilmektir. Zira bilindiği üzere gerek Sümer gerekse de Babil uygarlıkları Karl Witfoger’in dediği gibi “hidrolik medeniyetler”dir (Gencer, 2008: 18). Araştırmanın gerekliliği tam da buradan gelmektedir. Uygarlıkların günlük yaşamını derinden etkilemiş bir fenomenin yazılı kültürdeki yerini aydınlığa kavuşturmak gerekliliği bu şekilde doğdu. Ve bu çalışma ile bir nebze de olsa su konusunun akıllardaki yeri netleştirilmek istendi. Nitekim ulaşılan sonuçlar, konunun ehemmiyetini gösterir niteliktedir. Araştırmada, Gılgameş Destanı’ndan hareketle su fenomenin kavram alanlarını tespit ve teşhir etmeye çalışacağız. Destandaki betimlemelere, benzetmelere ve sosyal hayat unsurlarına yorumlayıcı yöntemle yaklaşmaya çalışıp çıkarımlara ulaşmaya gayret edeceğiz. Bu manada Destan’ın Bottero ile George çevirilerinden karşılaştırmalı olarak faydalanıldı. Ulaşılan bulgular günümüz edebî metinlerinde hala kullanılıyor mu, aralarında ne oranda benzerlikler mevcut gibi sorulara zaman zaman yanıt aranmaya çalışıldı. Gılgameş Destanı’nda su fenomeninin izini sürmek heyecanıyla hazırlanan çalışmaya öncelikle Gılgameş ile Destan hakkında kısaca bilgi verilerek başlanmıştır. Ardından Destan’ın olay örgüsüne değinilmiştir. Daha sonra ise su konusunun ele alındığı esas kısım gelmektedir. Burada (çoğunlukla) takip edilen yöntem üç aşamalıdır. İlkin suya dair olaydan kısaca bahsedilir. İkinci olarak Destan’dan alıntılarla olay desteklenir. Üçüncü aşamada da konuya dair yorum getirilerek bir çıkarıma ulaşılmaya çalışılır. Konuyla alakalı olduğu yahut önem arz ettiği düşünülen çalışmalara yer yer atıf yapılarak konunun içeriği anlaşılır kılınmak istenmiştir. Yorumlar sırasında anakronizme (zaman-bozum) düşülmemeye çalışılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,908

Download: 1,067