Akıllı Telefonların Bir Ders Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılma Potansiyellerinin İncelenmesi
Examining the Usage Potentials of Smartphones as a Lesson Tool in Foreign Language Teaching

Author : Erdinç ASLAN
Number of pages : 121-128

Abstract

Son yıllarda kullanım alanları gittikçe genişleyen akıllı telefonlara ilgi duyan alanlardan biri de Eğitim alanıdır. Bu cihazların özellikle gençler arasında yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu telefonlara her gün yeni özelliklerin eklendiği göz önünde bulundurulduğunda eğitimcilerin bunu bir fırsata dönüştürmesi ve öğretim amaçlı kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim akıllı telefonlardan öğretim amaçlı yararlanılmaya başlanmış ve çeşitli uygulamalar yardımcı birer kaynak olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Mobil Destekli Dil Öğretimi kapsamında gerek eğitimciler tarafından hazırlanan uygulamalardan gerekse ticari amaçlarla hazırlanan uygulamalardan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadırlar. Akıllı telefonların bir ders aracı olarak kullanıldığı alanların başında Yabancı Dil Öğretim alanı gelmektedir. Öğrenciler; sözlükler, çeşitli öğretici oyunlar, alıştırma uygulamaları ve çeviri uygulamaları gibi farklı türde uygulamalardan yararlanmaktadırlar. Bunun yanında İnternet ve sosyal ağların sunduğu içerikler sayesinde hedef dilde müzik dinlemek, film izlemek, elektronik kitapları okumak gibi etkinlikleri de gerçekleştirmektedirler. Biz de çalışmamızda akıllı telefonların Mobil Destekli Dil Öğretimi kapsamında yabancı dil öğretiminde kullanılma potansiyellerini görmeyi, öğrencilerin bu konudaki beklentilerini ortaya koymayı ve bu cihazların bir ders aracı olarak daha etkili kullanılmasının yollarını aramayı amaçladık. Bu amaçla kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket hazırlanmış ve 2015-2016 bahar döneminde Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi (Fransızca, İngilizce ve Almanca Öğretmenliği) bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Betimsel İstatistik Tekniği kullanılmış, açık uçlu soruların analizinde ise İçerik Analizinden yararlanılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 2,051

Download: 1,220