SÖZLÜ ÇEVİRİDE ORTAK ZEMİN BİLGİSİNDEN İZLER

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 333-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Common Ground” terimi daha önce birçok çalışmanın konusu, çıkış noktası ve stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, iletişim sürecinin sürekliliğini sağlamakta ve anlaşmanın temelini oluşturmaktadır. İletişim sürecinde olduğu gibi sözlü çeviri alanında da “Common Ground” teriminden faydalanabiliriz. Sözlü çeviri, bir bakıma kaynak söylemin belli kitlelere hitap etmesi için gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu amaçla, “Ortak Zemin Bilgisi” olarak uyarlanan “Common Ground” teriminin sözlü çeviri sürecindeki rolü irdelenmeye çalışılacaktır. Sözlü çeviride kullanılan yöntemlerde OZB’nin varlığı araştırılırken bu bilginin sözlü çeviri sürecine sağladığı faydalar üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda OZB ve sözlü çeviri sürecinin bağlantı noktaları tespit edilecek ve çevirmenin OZB eksikliğinde karşılaştığı sorunlar ortaya koyulacaktır.

Keywords

Abstract

We confront previously with the term “Common Ground” as topic, starting point and strategy of many studies. Also, this term provides the sustainability of communication process and underlies the agreement. We could benefit from the term “Common Ground” in translation area, such as in communication process. Oral translation is an activity which is carried out in order that source discourse addresses to definite masses. For this purpose, in this study is going to be analysed the role of this term in oral translation which is adapted as for “Ortak Zemin Bilgisi”. While the role of OZB in methods during oral translation is investigated, it is going to be dwelled on the benefits of this information to the oral translation phase. In this regard, it will be determined the relationships between OZB and oral translation phase and revealed problems that interpreters encounter in deficiency of OZB.

Keywords