DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BİR OZAN: NEŞET ERTAŞ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 79-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun iyi ile kötü davranışlar arasında ayrım yapmasına olanak sağlayan kabuller ve inançlar olarak tanımlanan değerler toplumsal birlik, beraberlik ve sürekliliğin sağlanması ve bunların sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük öneme sahiptir.Değerler, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek onların tercih ve davranışlarında önemli roller oynarlar. Geçmişten günümüze, ahlâk eğitimi, karakter eğitimi gibi adlarla anılan değerler eğitimi, özellikle son yıllarda eğitim programlarında da yer edinmeye başlamıştır. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı örtük bir şekilde programlarda değerler eğitimine yer vermeye başlamış, bu konuyla ilgili çeşitli yönergeler düzenleyip okullarda uygulanmasını salık vermiştir. Bu çalışmada amaç Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi, Neşet ERTAŞ’ın kendi yazdığı türkülerde değer kavramını incelemektir. Çalışmada Erol Parlak tarafından yazılan Garip Bülbül Neşet Ertaş 1-2 kitaplarında yer alan türküler değer eğitimi bakımından incelenmiş, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Values, which are defined as beliefs and assumptions enabling human beings to distinguish between good and bad behavior, play an important role in ensuring social cohesion, social unity and continuity and transferring these elements to the next generations. Values play an important role in peoples’ preferences and behavior by influencing their thoughts and feelings. Values education which has been evaluated under the name of moral and character education to the present, has begun to take place in education programs especially in recent years. In Turkey, the Ministry of Education has started to include values education in programs implicitly and recommended teaching of values education in schools by introducing regulations regarding this issue. The purpose of the study is to examine the concept of values in folk songs writyten by Neset Ertas who was the best bard of Turkish folk music. In the study, folk songs, which were included in the first and second Garip Bülbül Neset Ertas books(Poignant Nightingale Neset Ertas) written by Erol Parlak, were examined in terms of values education and the findings were interpreted.

Keywords