Öğretmen Adaylarının Ana Dili Başarısı İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki
Relationship Between Mother Tongue Success And Foreign Language Success of The Prospective Teachers

Author : Mevlüt ELLİALTI
Number of pages : 239-245

Abstract

Türkiye’de yabancı dil öğretimine ilişkin birçok sorunun olduğu çeşitli çalışmalarla gözler önüne serilmektedir. Bu konuda yöntem, öğretmen yetiştirme programları, materyal değerlendirme ve geliştirme, ölçme ve değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi birçok faktör genel olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yabancı dil öğrenen bireylerin ana dili başarısının da bir faktör olduğu bilinmektedir. Çalışmada öğretmen adaylarının ana dili başarıları ile yabancı dil başarıları arasında ilişkinin olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2015-2016 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf ve Türkçe Öğretmenliği programlarında 1. sınıfta okumakta olan 97 öğretmen adayı örneklem olarak seçilmişitr. Araştırmanın sonucunda, örneklemin Yükseköğretime Geçiş Sınavı Türkçe Net Sayısı (YGSTNS) ile İngilizce dersi başarı notları arasında anlamlı düzeyde ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,288

Download: 786