Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tv Dizilerinin Kullanımı
The Use of Tv Series In Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Fatih YILMAZ -- Ayşegül IRŞİ
Number of pages : 144-157

Abstract

Türkiye’nin stratejik önemi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteği ve ihtiyacı özellikle son zamanlarda artmıştır. Son yıllarda yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanımı oldukça yaygındır. Yabancı dil öğretimi, sadece ana dildeki kavramların karşılığını hedef dilde bulup ifade etmek değil, o sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman kullanılacağını da bilmektir. Yabancılara Türkçe öğretimi, öğrenci merkezli yöntem ve teklikler ile teknoloji birlikte kullanıldığında etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. Günümüzde yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Filmlerin ve dizilerin kullanılması da bunlardan biridir. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde dizi filmlerin kullanımının yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme düzeylerine etkisini belirleyebilmektir. Çalışma kapsamında hazırlanacak etkinliklerle Ekmek Teknesi adlı televizyon dizisinden bölümler kullanarak öğrencilerin Türkçenin söz varlığı içinde yer alan kalıplaşmış ifadeleri, atasözleri deyimleri günlük konuşma dili içerisinde dört dil becerisini kullanmaları sağlanacaktır. Yazar tarafından geliştirilen 10 etkinlik öğrenme alanları, telaffuz, kelime öğretimi ve kültür aktarımı çerçevesinde oluşturulmuştur. Hazırlanan etkinlikler B1 ve B2 seviyesindeki yabancı uyruklu Türkçe öğrenen öğrenci grupları için hazırlanmıştır.

Keywords

Deneme, metin, metin dilbilim, çözümleme, bağdaşıklık, tutarlılık.

Read: 1,911

Download: 1,040