Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tv Dizilerinin Kullanımı

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 144-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin stratejik önemi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteği ve ihtiyacı özellikle son zamanlarda artmıştır. Son yıllarda yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanımı oldukça yaygındır. Yabancı dil öğretimi, sadece ana dildeki kavramların karşılığını hedef dilde bulup ifade etmek değil, o sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman kullanılacağını da bilmektir. Yabancılara Türkçe öğretimi, öğrenci merkezli yöntem ve teklikler ile teknoloji birlikte kullanıldığında etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. Günümüzde yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Filmlerin ve dizilerin kullanılması da bunlardan biridir. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde dizi filmlerin kullanımının yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme düzeylerine etkisini belirleyebilmektir. Çalışma kapsamında hazırlanacak etkinliklerle Ekmek Teknesi adlı televizyon dizisinden bölümler kullanarak öğrencilerin Türkçenin söz varlığı içinde yer alan kalıplaşmış ifadeleri, atasözleri deyimleri günlük konuşma dili içerisinde dört dil becerisini kullanmaları sağlanacaktır. Yazar tarafından geliştirilen 10 etkinlik öğrenme alanları, telaffuz, kelime öğretimi ve kültür aktarımı çerçevesinde oluşturulmuştur. Hazırlanan etkinlikler B1 ve B2 seviyesindeki yabancı uyruklu Türkçe öğrenen öğrenci grupları için hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

As a result of Turkey’s strategic importance and relationship with other countries, the desire and need to learn Turkish has increased recently. The use of movies in teaching foreign languages has become very common in recent years. Teaching foreign languages is not limited to finding an equivalence with the native language, but to find out the how to use the sentence in the correct context with the correct words. Teaching Turkish as a foreign language is effective when student-centered methods with technologies are used together. Today, there are various applications related to teaching Turkish to foreigners. The use of movies and TV series are one of them. The purpose of this research is to determine the effect of the use of TV series in foreign language teaching on the level of Turkish language learning of foreign students. By using the sections of the TV series Ekmek Teknesi, which will be prepared within the scope of the study, students will develop the basic four language skills with the formulaic expressions, proverbs and daily conversations. 10 activities are developed by the researcher within the framework of learning areas, pronunciation, vocabulary teaching and culture transfer. The activities are developed for the B1 and B2 level foreign students learning Turkish as a foreign language.

Keywords