Ortaokulda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Dair Görüşleri
Perceptions of Secondary School English Language Teachers of Using Interactive Whiteboard

Author : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ -- Sibel ASLAN
Number of pages : 353-367

Abstract

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) adlı projenin uygulanmasıyla birçok derste teknoloji kullanımı artmıştır. Etkileşimli tahta da bu projeyle eğitimde kullanılan materyallerden bir tanesidir. Öğretmenler de bu uygulama sayesinde derslerini zenginleştirme, eğlenceli hale getirme, öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirme amaçlı aktiviteler yaptırtma fırsatını yakalamışlardır. Etkileşimli tahtalar için birçok elektronik içerik oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur. İngilizce öğretmenleri de bu bağlamda birçok imkâna kavuşmuş ve etkileşimli tahta uygulamasıyla birçok öğretmenin teknoloji kullanım alışkanlığı değişmiştir. Bu araştırmanın amacı ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına dair görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öğretmenlerin; etkileşimli tahta kullanımının İngilizce öğretimindeki etkisi ile etkileşimli tahta kullanımının sınırlılıklarına ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Ayrıca öğretmenlerin etkileşimli tahta için çevrelerinde yeterli içeriği temin edip edemediklerine ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile benzeri eğitsel sitelerin derslerinde kullanımına ilişkin görüşlerini belirlenmeye çalışıldı. Bunun yanı sıra etkileşimli tahtaların öğrencilerin motivasyonları üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri de saptanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Elâzığ il merkezindeki devlet ortaokullarında çalışan 20 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmaya katılım gönüllülük esası ile sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak altı yarı yapılandırılmış sorunun bulunduğu bir görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin kıdem ve teknoloji kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,246

Download: 720