Behiç Ak’ın “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” Adlı Çocuk Romanının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 234-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının temel amacı çocuk okurun hayal, duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirebilmek ve çocuğa okuma zevki ve alışkanlığı kazandırabilmektir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı yapıtlarının biçimsel ve içerik özellikleriyle birlikte temel eğitim ilkelerine uygun olmaları gerekir. Yapılan bu çalışmanın amacı Behiç Ak’ın “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı kitabını yapısal ve eğitsel ilkeler bakımından incelemek ve çocuğa görelik ilkesine göre değerlendirmektir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde “betimsel analiz” yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı kitabın yapısal ve eğitsel ilkeler bakımından nitelikli ve çocuğa görelik ilkesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of the literary children’s books is to enrich the child reader’s world of imagination, emotion and thought. In this context, children’s literature works need to be in accordance with the basic educational principles along with morphological and content properties. The aim of this study is to examine the book, named "Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği" by Behiç Ak, in terms of structural and educational principles and to evaluate it according to the principle of the child relativity. "The Descriptive Analysis" has been used on the data analysis obtained from the research. In the light of data obtained, it has been determined that the book, "Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği" is a qualified book in terms of structural and educational principles, and is in compliance with the principle of the child relativity.

Keywords