Türk Yargı Sisteminde Görevli Hukuk Çevirmenlerinin Mesleki Doyumlarını Etkileyen Faktörler

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 101-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türk Yargı Sisteminde görevli hukuk çevirmenlerinin mesleki doyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini ve mesleki doyumun iş verimini nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Mesleki doyumun hukuk çevirmenlerinin çalışma hayatındaki önemi ve bu konuda daha önce herhangi bir araştırma yapılmamış olması bu çalışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda nitel bir araştırma olan bu çalışmada, verilerin toplanması için açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, hukuk çevirmenlerinin mesleki doyumlarını etkileyen faktörler arasında mesleki statü, aylık kazanç, mesai saatlerinin esnekliği ve işin niteliği gibi alt başlıkların öne çıktığı görülmüştür. Söz konusu faktörlerin iyileştirilmesi çevirmenlerin mesleki doyuma erişmesine ve dolaylı olarak tercüme kalitesinin artmasına yol açması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the factors affecting professional satisfaction of legal translators in the Turkish Judiciary and to explore how professional satisfaction affects legal translators’ productivity. The importance of professional satisfaction in work life of legal translators and the fact that there is almost no studies on this issue encourage the researchers to study on this topic. In this respect, the study is a qualitative research where data was collected through an open-ended questionnaire and face-to-face interviews with key persons. The result of the study revealed that among the factors affecting professional satisfaction of legal translators are professional status, monthly wage, flexibility of working hours and quality of legal texts in linguistic terms. Improvement in these factors may lead legal translators to reach professional satisfaction and the quality of translations to be enhanced.

Keywords