Chinua Achebe’nin Things Fall Apart'ında Afrika Kültürü ve Sömürge İstismarı

Author :  

Year-Number: 2019-7.3
Yayımlanma Tarihi: 2019-09-19 11:11:01.0
Language : English
Konu : null
Number of pages: 197-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afrika, kendi kültürel değerleri, aşiret sistemi, dini geçmişleri ve diğer özellikleri ile, sakinlerinin sınırsız bir şekilde kendi hayatlarını yönettiği bir kıtadır. Afrika'nın ebeveyn, eğitim, sosyal ve hukuki sistemleri, keşfedilmesi zengin bir kıta yapan diğer kıtalardan farklıdır. Sömürgeleiştirmenin ilk yıllarında Afrika, ekonomik ve dini nedenlerle işgalcinin dikkatini çekti. Sömürücü, Afrika ülkelerine hakim olmak ve o ülkeye özgü tüm değerleri değiştirmek istedi. İşgalci tarafından vahşi olarak kabul edilen Afrika, sırasıyla din, eğitim ve yargı systemi ile başlayan sömürücü tarafından işgal edildi. İşgalcinin gelişi üzerine mevcut yaşam, yerli kültürün ilkel olduğunu iddia eden beyaz adam tarafından değiştirilir. Nijerya'nın bir parçası olarak, Igbo kültürünün kendi hükümet sistemi, dini inançları ve eğitim sistemi vardır. Bu kabilenin üyeleri kendi yaşamlarını yönetme özerkliğine sahiptir ve istilacı gelene kadar kendi gelecekleriyle ilgili sözleri vardır. Bu kabilenin üyesi olan Chinua Achebe, Things Fall Apart adlı romanında kolonileşme konusunu ele alıyor ve bu çalışmanın amacı, Igbo kültürünün değerlerini ve işgalcinin bu kültürü işgal amaçları için nasıl değiştirdiğini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Africa, with its own cultural values, tribal system and religious background and other features, is a continent where its residents lead their own lives without being restricted. Parental, educational, social and judicial systems of Africa are different from other continents which make it a rich continent to discover. During the first years of colonization, Africa attracted occupier’s attention for economic and religious reasons. Exploiter wanted to dominate countries from Africa and change all the values peculiar to that country. Africa, considered savage by occupier, was occupied by exploiter beginning with religion, education and judicial system respectively. Upon the arrival of the occupier, existing life is Africa is altered by the white man claiming that indigenous culture is primitive. Igbo culture, as a part of Nigeria, has its own governmental system, religious beliefs and educational system. The members of this tribe have the autonomy to lead their own lives and they have a say about their own future until the invader arrives. Chinua Achebe- the member of this tribe- tackles the issue of colonization in his novel entitled Things Fall Apart and the aim of this paper is to present values of Igbo culture and how invader changes that culture for occupying purposes.

Keywords


 • Achebe, C. Things Fall Apart. ftp://ftp.uwc.ac.za/users. Pdf. Accs. Date. 24.10.2017

 • Câmpu, A. (2014). Irony and tragedy in Chinua Achebe’s Things Fall Apart and No Longer at Ease.

 • Conrad, J. Heart of Darkness. http:// www. planetpublish. com.pdf .Acc.Date 21.05.2018 Greenberg, J. (2007). Okonkwo and the Storyteller: Death, Accident, and Meaning in Chinua Achebe

 • Kenalemang, L. M. (2013). Things Fall Apart: An Analysis of Pre and Post-Colonial Igbo Society.

 • Strong-L, (2001). Reading as a Woman: Chinua Achebe's Things Fall Apart and Feminist Criticism.

 • Yeats, W. B. The Collected Poems. http://dowload1.libgen.i.o. Access. Date. 13.05.2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics