“Vapurları Seven Çocuk” Adlı Kitabın Okur-Tepki Teorisi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Book “Vapurları Seven Çocuk” With Reading Response Theory

Author : Arzu ÇEVİK -Merve Müldür
Number of pages : 40-50

Abstract

"

Okuma, metnin anlamdırılması ve yeniden yorumlanmasıdır. Yazar, metin aracılığıyla okuruyla iletişim kurmaktadır. Bu süreç. okurun metin üzerinde bir anlam kurma sürecidir. Bu süreç okurun ön bilgilerine, deneyimlerine, ilgilerine bağlı olarak şekillenmektedir.  Çocukların edebi metinlerle buluşması çocuk edebiyatı ürünleri ile gerçekleşmektedir. Çocukların metinlere yönelik verdikleri tepkiler eğitimcilere ve kitap yazarlarına önemli veriler sağlayabilir. Bu araştırmada çocukların resimli bir kitaba yönelik tepkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada 5. sınıf öğrencilerinin metin merkezli ve okur merkezli yazılı cevapları ve bu yazılı cevapların dağılımının analiz edilmiştir. Araştırmaya amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen bir okulda okuyan 28 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 5. sınıf öğrencilerinin okur-merkezli tepkiler verdikleri görülmüştür.  Kitaplarla kişisel bağ kurdukları ve kendi hayatlarıyla özdeleşelen olaylara tepki gösterdikleri, olumlu duygular yaratan olayların onları etkilediği tespit edilmiştir.

"

Keywords

Read: 1,599

Download: 561