L’enseignement/Apprentissage du Vocabulaire dans le Manuel Alter Ego A1 selon l’Approche Actionnelle

Author:

Year-Number: 2019-7.3
Number of pages: 51-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Çerçevesinin oluşumundan bu yana uygulanan Eylem Odaklı Perspektife göre hazırlanan Alter Ego A1 yöntem kitabında dil bileşenlerinden biri olan kelime öğretimini/öğrenimini irdelemektir. Dilbilgisi ve fonetik gibi, sözcük öğretimi de dil bileşenleri arasında yer almaktadır. Dil bileşenleri temel dil becerilerinin geliştirilmesinde önemli araç olarak değerlendirilmektedirler. Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış bir yöntem kitabıdır. Bu araştırma da, söz konusu yöntem kitabında daha çok kelime öğretiminde otantik dokümanların kullanımına ne denli yer verildiği ve ne tür sözcüklerin kullanıldığı incelenmiştir. Söz konusu yöntem kitabının önce ilk ünitesindeki en sık kullanılan kelimeler, sonra her ünitenin toplam sözcük sayısı ve son olarak da kitapta kullanılan toplam sözlük sayısını saptamaya çalıştık. En sık kullanılan sözcükleri istatistik yoluyla belirlenmiştir. Bu kitapta 2863 kelime kullanılmıştır. Farklı etkinlik ve alıştırmalarla sözcüklerin öğrencilerin kullanımına sunulduğu görülmektedir. Sözcük öğretiminde asıl hedefin öğrencilerin dili iletişimde, sosyal ortamda ve eylemleri gerçekleştirmede kullanmalarına yönelik planlandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the teaching/ learning of vocabulary, one of the language components, in the Alter Ego A1 approach book, which has been prepared in the perspective of Action-oriented Approach since the Common European Framework of Reference for Languages. Like grammar and phonetic, teaching of vocabulary is also in the among the language components. The language components are seen as important tools in the basic language skills development. This book has been prepared as an approach book to be used in teaching French as foreign language classrooms. In this study, the target book is examined to what extent authentic documents are used in the teaching of vocabulary and what kinds of words are used. We firstly try to gather data in determining the most frequent words in the first unit and then the total number of words in every unit and lastly the total number of words used in the whole book. The most frequent words are statistically gathered. 2863 words are used in this book. It is seen that the words are presented in the use of students in different activities and exercises. It is also seen that the main purpose of teaching of vocabulary is to let students use language communicatively, socially and realize the actions accordingly.).

Keywords