L’enseignement/Apprentissage du Vocabulaire dans le Manuel Alter Ego A1 selon l’Approche Actionnelle
The Teaching/Learning of Vocabulary in Parallel with Action Oriented Approach in the Book of Alter Ego A1

Author : RIFAT GÜNDAY -Dilek AYNA
Number of pages : 51-61

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Çerçevesinin oluşumundan bu yana uygulanan Eylem Odaklı Perspektife göre hazırlanan Alter Ego A1 yöntem kitabında dil bileşenlerinden biri olan kelime öğretimini/öğrenimini irdelemektir. Dilbilgisi ve fonetik gibi, sözcük öğretimi de dil bileşenleri arasında yer almaktadır. Dil bileşenleri temel dil becerilerinin geliştirilmesinde önemli araç olarak değerlendirilmektedirler. Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış bir yöntem kitabıdır. Bu araştırma da, söz konusu yöntem kitabında daha çok kelime öğretiminde otantik dokümanların kullanımına ne denli yer verildiği ve ne tür sözcüklerin kullanıldığı incelenmiştir. Söz konusu yöntem kitabının önce ilk ünitesindeki en sık kullanılan kelimeler, sonra her ünitenin toplam sözcük sayısı ve son olarak da kitapta kullanılan toplam sözlük sayısını saptamaya çalıştık. En sık kullanılan sözcükleri istatistik yoluyla belirlenmiştir. Bu kitapta 2863 kelime kullanılmıştır. Farklı etkinlik ve alıştırmalarla sözcüklerin öğrencilerin kullanımına sunulduğu görülmektedir. Sözcük öğretiminde asıl hedefin öğrencilerin dili iletişimde, sosyal ortamda ve eylemleri gerçekleştirmede kullanmalarına yönelik planlandığı görülmektedir.

Keywords

Eylem Odaklı Yaklaşım, Alter Ego A1, Sözcük, Öğretim, Öğrenim

Read: 1,629

Download: 617