Karekodların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Entegre Edilmesi: Kuramsal Bir Çalışma
Integrating QR Codes into Teaching Turkish as a Foreign Language: A Theoretical Study

Author : Gürkan Moralı
Number of pages : 62-72

Abstract

Günümüzde eğitim-öğretim ortamlarımda karekodların kullanımı artmaya başlamıştır. Bu çalışma, literatür taraması çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karekodların nasıl kullanılabileceği hakkında kuramsal bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak karekodlar tanıtılmıştır. İkinci olarak karekodların temel özellikleri ele alınmıştır. Ardından karekodların nasıl oluşturulacağı ve çözümleneceği aşamalı olarak tarif edilmiştir. Bu bölümde, kullanılabilecek karekod uygulamalarının isimlerine de örnek olarak yer verilmiştir. Sonrasında karekodların eğitimde kullanımına değinilmiştir. Son olarak karekodların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceği tarif edilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karekodları kullanmanın pek çok yolunun bulunduğu görülmektedir. Öğretmenler karekodlar ile desteklenmiş dersler yürütebilir, etkinlikler hazırlayabilir, bir anlamda akla gelebilecek pek çok durumu karekodlar ile zenginleştirebilirler. Öğrenciler açısından ise çoğunlukla mobil öğrenme deneyimi sunan karekodlar ile zenginleştirilmiş Türkçe dersleri ilgi çekici olabilir. Sonuç olarak karekod kullanımı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önerilebilecek uygulamalardan biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Keywords

karekodlar, yabancı dil, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Read: 1,579

Download: 614