Patrick Süskind’in “Maître Mussard’ın Vasiyeti” Adlı Postmodern Metninin Anafigürü Olarak Jean- Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau as the Protagonist of Patrick Süskind's Postmodern Text “Maître Mussard's Bequest”

Author : Didem YAYAN
Number of pages : 183-196

Abstract

1949 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve “Parfüm” adlı romanıyla dünya çapında tanınan yazar Patrick Süskind’in dilimize “Üç Buçuk Öykü” (alm. Drei Geschichten und eine Betrachtung) adıyla çevrilen eserinde yer alan öykülerden biri olan “Maître Mussard’ın Vasiyeti” (alm. Das Vermächtnis des Maître Mussard) adlı öykünün ana figürü, yatağında acılar içinde ölmek üzereyken son bir gayretle hikayesini anlatmaya çalışmaktadır ve ismi Jean- Jacques Mussard’dır. Yazarın ana figürüne verdiği bu isim ve daha hikayenin başında Rousseau’nun otobiyografik nitelikteki “İtiraflar” adlı eserinden yaptığı direkt alıntı, okuru hikaye ile Rousseau’nun hayatı, eserleri ve söylemleri arasındaki ilişkiyi arama noktasında yönlendiren açık göstergeler niteliğindedir. Böyle bir okuma ise metinlerarası kuram çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Julia Kristeva’nın, Michail Bachtin’in “söyleşimcilik” kuramından yola çıkarak ortaya koyduğu metinlerarasılık kuramına göre her metin, daha önce yazılmış metinlerden açık ya da örtük ifadeler barındırmaktadır. Bu kuramdan hareketle edebi eser incelemeleri ise söz konusu eserde izlerine rastlanan metinlerle bağlantılı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada “Maître Mussard’ın Vasiyeti” adlı öykü, Jean- Jacques Rousseau’nun eserlerinden yola çıkılarak ele alınacaktır.

Keywords

Patrick Süskind, Jean- Jacques Rousseau, Maître Mussard’ın Vasiyeti, metinlerarasılık, postmodern

Read: 1,550

Download: 514