Where Do the Problems in the Turkish Foreign Language Education Stem From?,
Yabancı Dil Eğitimindeki Sorunlar ve Nedenleri

Author:

Number of pages : 1-19

Abstract

Bu çalışma, Türk yabancı dil eğitim sisteminde verimsizliğe neden olan faktörleri ortaya çıkarmayı ve daha sonra belirtilen sorunların üstesinden gelmek için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, yabancı dil eğitiminde verimsizliğe neden olan sorunların olarak benimsenen yabancı dil eğitimi yaklaşımı (yabancı dil yapılarını öğretmek = yabancı dil öğretimi) yabancı dil eğitimi planlama politikası, öğretmen eğitim sistemi, kullanılan öğretim materyalleri ve ölçme ve değerlendirme sisteminden kaynaklandığına işaret etmektedir. Bu makalede, bu sorunların nasıl aşılacağı hakkındaki önerilerle sona ermektedir. Yöntem olarak, yabancı dilin bir öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanılmasını öngören anlam odaklı yöntem önerilmektedir. Bu yöntem, öğrencilerin bol miktarda ilginç ve anlaşılabilir girdi almalarını öngörür. Doğal olarak, dil eğitimi yönteminde böyle bir değişim, yönteme uygun materyal ve ölçme-değerlendirme gerektirmektedir. Öğretmenler yabancı dil eğitim sürecinin temsilcilerinden biri olduğundan ve her türlü yenilik sadece öğretmenlerle gerçekleştirilebildiğinden, öğretmen eğitiminin sistematik olarak devam eden bir etkinlik olarak planlanması gerekmektedir. Son olarak, tüm bu değişikliklerin, ancak bağlam ve ihtiyaç analizi yoluyla elde edilen verilerin bilimsel olarak işlenmesi ile ortaya konulacak yabancı dil politikası ile gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Turkey has invested a lot in foreign language education; however, the expected goals are not likely to be acknowledged yet especially in English as a foreign language (EFL) education. This paper aims at uncovering the factors causing inefficiency in the Turkish foreign language education system and then offering suggestions to overcome stated problems. The paper points out that the problems causing inefficiency in foreign language education mainly stem from adopted foreign language education approach, foreign language education planning policy, teacher education/training system, adopted teaching materials, and measurement and evaluation system. The paper concludes with a discussion about how to overcome these problems. It offers a meaning-based foreign language education method trying to expose students to a massive number of comprehensive samples of a target language. Naturally, such a shift in language education method, calls for materials and measurement evaluation compatible with the method. As the teachers are one of the agents of the foreign language education process and any innovation can only be realized with teachers, teacher training needs to be planned systematically as an ongoing event. Finally, all these changes can only be potentially realized by the authorities who determine the foreign language policy by scientifically exploiting data obtained through context and needs analysis.

Keywords