Kumru ile Kumru Romanının Aylak Sınıfın Teorisi Bağlamında İncelenmesi
Investigation of the Novel Kumru and Kumru within the Context of the Theory of the Leisure Class

Author : Ferhat APAYDIN -Fatih Şükrü KOÇAR
Number of pages : 149-167

Abstract

Bu çalışmada Thorstein B. Veblen’in “Aylak Sınıfın Teorisi” bağlamında Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” romanı incelenmiştir. Bu romanda kapitalizmin vahşi yüzünün saf Anadolu köylüsü üzerindeki eklemlenme süreci anlatılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Tahsin Yücel’in edebi zihniyeti hakkında bilgi verilmiş, sonra Veblen ve “Aylak Sınıfın Teorisi” araştırılmış, daha sonra Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” romanı ile “Aylak Sınıfın Teorisi”nin birlikte analizi yapılmıştır. Son olarak genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. Bu bağlamda edebiyat ve iktisat ilişkisini temel alan bu çalışmayla kapitalist toplumların iktisadi evriminde edebiyatın da önemli yeri olduğu fikri ortaya konmuştur. İktisat ve edebiyatın buluştuğu bu disiplinler arası çalışmada kapitalist topluma eleştirel bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışmada yöntem olarak belge tarama ve içerik çözümleme yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Aylak Sınıfın Teorisi, Kumru ile Kumru, Neoklasik İktisat, Kurumsal İktisat, İktisat ve Edebiyat.

Read: 1,242

Download: 403