Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bağlaçlar için Çerçeve Program
A Framework Program for Conjunctions in Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Halit Karatay -Seda Kaya
Number of pages : 1-23

Abstract

Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki bağlaçların düzeylere göre işlenme sıklıkları ve öğretim etkinliklerinin türü incelenmiş, bunların öğretimine yönelik bir çerçeve program geliştirilmiştir. Ayrıca bu konuların öğretim sırasının doğruluğunu sağlamlaştırmak için bağlaçların TS Corpus’taki sıklıkları alınmıştır. Böylelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bağlaçların hangi düzeyde verilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya veri toplamak için dört yayınevine ait ders kitaplarının içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin düzeylere göre dağılımları hesaplanmıştır. Daha sonra bağlaçların öğretiminde kullanılan öğretim strateji ve teknikler betimlenmiştir. Son olarak bağlaçların TS Corpus’taki sıklıkları belirlenmiştir. Buna göre, ders kitaplarında bağlaçlara en çok C1, en az A1 düzeyinde yer verilmiştir. Ayrıca ders kitaplarında en çok ekleyici, zıtlık; en az olasılık bağlaçları ve varsayım bildiren bağlaçlar öğretilmiştir. TS Corpus’ta ise en çok ekleyici ve zıtlık; en az varsayım bildiren bağlaçlar geçmektedir. Ders kitaplarında bağlaçların öğretimi için toplam 12 tekniğe yer verildiği belirlenmiştir. En çok kullanılan teknikler: boşluk doldurma, cümle tamamlama, eşleştirme ve çoktan seçmelidir. En az kullanılan teknikler: kelimelerden cümle kurma, doğru kelimeyi seçme, cümle kurma, kelime havuzundan seçerek yazma, bağlamdan anlamı tahmin etme, yazım yanlışı düzeltme, güdümlü (görselden hareketle) konuşma, güdümlü (cümleden hareketle) konuşmadır.

Keywords

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), bağlaçlar, Türkçe öğretimi ders kitapları, TS Corpus

Read: 2,170

Download: 974