2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metininde Konuşma Becerisinin İncelenmesi
Investigation of Speaking Skills in the 2018 Common European Framework of Reference for Languages: Companion Volume

Author : Lokman TANRIKULU -Ömer ŞIHANLIOĞLU
Number of pages : 212-224

Abstract

Yabancı dil öğrenme günümüzde yalnızca bir amaç değil dil öğrenme için aynı zamanda bir araç konumundadır. Yabancı dilde iletişim kurmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum birçok ülkenin yabancı dil politikalarını tekrar elden geçirmesini gerekli kılmıştır. Yabancı dil kullanıcılarına yardımcı olmak ve dil öğretimini belirli bir düzene koymak amacıyla Avrupa Konseyi, 2001 yılından bu yana yayımladığı Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), dil öğretimini ve öğrenimini büyük ölçüde etkileyen önemli bir kaynaktır. Tarama modeli ile yapılan bu çalışma, konu dahilindeki ilgili araştırmaların verilerine dayanan nitel bir araştırmadır. Henüz Türkçe çevirisi yapılmamış olan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) 2018 yeni açıklamalar baskısı ele alınan bu araştırmada, üretken etkinliklerden olan konuşma becerisi incelenmiştir. Bu çalışmayla 2018 (CEFR) konuşma becerisi kapsamında yapılan düzenlemelerle eklenip çıkarılan kazanımlar saptanmıştır. Konuşma becerisini ele aldığımız bu çalışmada üretken etkinliklerden biri olan sözlü üretimi inceledik. Sözlü üretim 2018 CEFR’de beş kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar: Bağlantılı Tekli Konuşma: Deneyimleri Anlatma, Bağlantılı Tekli Konuşma: Bilgi Verme, Bağlantılı Tekli Konuşma: Bir tartışmayı sürdürme, Kamu Duyurusu /Duyuru Yapma ve Bir Topluluk Önünde Konuşmadır. 2018 CEFR yeni açıklamaların yer aldığı baskısında önceki basımdan farklı olarak C2’den A1’e kadar olan dil düzeylerine “Pre-A1” basamağı eklenmiş olup çoğunlukla tanımlayıcısı bulunmamaktadır. Farklı beceriler için belirtilen kazanımlarda, bazı düzeylerde yeni bir kazanım eklenmemiş, bazı düzeylerde eski kazanımlar tamamen kaldırılmış ve bazı düzeylerde de eski kazanımlara yeni kazanımlar eklenip beraber sunulmuştur. Eklenen yeni kazanımların yanında yer alan çoğu kazanımlar varlığını sürdürmektedir. Yabancı dil öğretimi kapsamında yapılan çalışmaların CEFR’e göre hazırlanması daha sağlıklı bir sonuç alınmasını sağlayabilir. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında hazırlanan Türkçe dil öğretim setlerinin ve bu alanla ilgili etkinlik ve materyallerin CEFR’i baz alarak hazırlanması önemlidir.

Keywords

CEFR 2018, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. Konuşma Becerisi, Avrupa Konseyi

Read: 1,758

Download: 688