Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Bireysel Olarak ve Grupla Dinledikleri Klasik ve Dijital Hikâyeleri Anlama Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 242-266
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi dönem 5-6 yaş grubu çocukların kendi yaş ve seviyelerine uygun olarak hazırlanmış klasik ve dijital hikâyeleri bireysel ve grupla dinleme durumlarına göre anlama düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu ana sınıfında öğrenim gören ve yaşı 60-72 ay arasında olan 50 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada aynı yayınevine ait toplam 4 hikâye kullanılmıştır. 2 klasik hikâye ve 2 dijital hikâye çocuklara 5 hafta boyunca okunarak süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Çocukların hikâye sonrası anlama sorularına verdikleri cevaplar ses kaydına alınarak betimsel analiz yapılmıştır. Grupla ve bireysel hikâye dinlerken davranışlarının çözümlenmesi için video kayıtlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların dijital hikâyeleri anlama sorularından aldıkları toplam puan 9.72 iken, klasik hikâyelerde ise 7.92 şeklinde bulunmuştur. Çocukların dijital hikâye dinleme sürecine daha çok ilgi duyduğu ve dikkatli dinlediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Klasik hikâyelerin bireysel ve grupla dinleme bakımından incelenmesi sonucunda grup puanları 8.32, bireysel puanlar 7.52 iken; dijital hikâyelerin ise grup puanları 9.50, bireysel puanlar ise 9.94 şeklindedir. Tablet kullanarak bireysel hikâye dinlemenin çocukların anlama düzeylerini arttırdığı, grupla hikâye dinlerken birbirlerinden etkilenerek bedensel davranışlarında artış olduğu, bireysel dinlemelerde daha hareketsiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the level of the students’ comprehension questions of classical and digital stories according to their individual and group listening status. Tthe descriptive survey model, one of the survey models, was used in this research. The study group consisted of 50 children aged 60-72 months in kindergarten. 4 stories belonging to the same publisher were used. 2 classical and 2 digital stories were recorded throught 5 weeks. Students' answers to the post-story comprehension questions were recorded by voice recording and descriptive analysis was done. Video recordings were used to analyze the behavior of students while listening to stories in groups and individually. As a result of the research, the total score obtained from the students' comprehension questions of digital stories was 9.72 while it was 7.92 in the classic stories. It was concluded that the students were more interested in the digital story-listening process and listened carefully. As a result of examining the classic stories in terms of individual and group listening, group scores were 8.32 and individual scores were 7.52; and the digital scores of the group were 9.50 and 9.94, respectively. It was concluded that listening to individual stories using the tablet increased the students' level of comprehension, students were affected by each other while the group was listening to the story and their physical behavior was increased and they were more immobile during individual listening.

Keywords