Üniversite Düzeyinde İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Kültürlerarası Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Tutumları

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 325-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve kültür iç içe geçmiş iki kavramdır. Bu nedenle, kültürlerarası öğretimin yabancı dil öğretiminin vazgeçilmez bir parçası olması gerekir. Buradan yola çıkarak bu çalışma, üniversite düzeyinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin kültürlerarası yabancı dil öğretimine ilişkin tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır. Bu sebeple, Türkiye’deki otuz farklı üniversitede görev yapan toplam 100 Türk İngilizce öğretmeninden kültürlerarası yabancı dil öğretimi ile ilgili bir anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Veri toplama süreci sonrasında, elde edilen veri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular çalışmaya katılan İngilizce öğretmenlerinin kültürlerarası yabancı dil öğretimine karşı olumlu bir tutum geliştirdiklerini ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleri ve yabancı kültürlerle ilgili doğrudan tecrübelerine göre kültürlerarası öğretime ilişkin isteklilik düzeyleri arasında herhangi bir fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Sonuçta bu değişkenlere göre öğretmenlerin isteklilik düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin kültürlerarası yabancı dil öğretimine ilişkin tutumlarındaki olumluluk, Türkiye’deki yabancı dil olarak İngilizce öğretimi bağlamında umut verici bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Kültürlerarası dil öğretimine ilişkin olumlu algıları ile birlikte İngilizce öğretmenleri çeşitli kültürlerarası unsurları derslerine dahil edebilir. Dolayısıyla bu olumlu tutumların İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin öğretimle ilgili uygulamalarına iyi bir şekilde yansıyıp yansımadığını ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Keywords

Abstract

Language and culture are two interwoven concepts; therefore, intercultural instruction needs to be an indispensable component of foreign language teaching. With this in mind, the current study aimed to investigate tertiary level Turkish English as a foreign language (EFL) teachers’ attitudes towards intercultural foreign language teaching. Accordingly, data were collected from a total of 100 Turkish EFL teachers employed at thirty different universities in Turkey by means of a questionnaire on intercultural foreign language teaching. Following the data collection, the data were analysed statistically. Findings showed that the participant EFL teachers exerted a positive attitude in relation to intercultural foreign language teaching. The study also sought for any potential differences among teachers’ degrees of willingness about intercultural instruction according to their teaching experience and first-hand experience with foreign cultures. No significant difference was found among the degrees of willingness based on these variables. The attitudinal positivity about intercultural foreign language teaching appeared to be a promising result for the Turkish EFL context. With their positive perceptions on intercultural language instruction, EFL teachers might include various intercultural elements in their lessons. Thus, further research is deemed necessary to see whether these positive attitudes reflect well on the instructional practices of Turkish EFL teachers.

Keywords